Draghi vyzval eurozónu k „veľkému skoku“ k hlbšej integrácii

Zdroj: TASR/AP

Hospodárstvo eurozóny sa stabilne zotavuje, uviedol v pondelok guvernér Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. Zároveň vyzval štáty menového bloku, aby urobili veľký skok smerom k hlbšej integrácii, len týždeň po spustení programu tzv. kvantitatívneho uvoľňovania (QE), v rámci ktorého začala nakupovať vládne aj firemné dlhopisy eurozóny.

Podľa prezidenta ECB sú za rastom krajín menového bloku najmä stimuly ECB, nižšie ceny ropy a štrukturálne reformy v menovom bloku.

„Mnoho indikátorov naznačuje, že trvalé obnovenie ekonomiky sa stáva realitou,“ povedal. „Dôvera medzi firmami a spotrebiteľmi rastie. Aj trh s bankovými úvermi sa zlepšuje, a to ako na strane dopytu, tak aj ponuky,“ dodal Draghi.

V rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania plánuje ECB nakupovať štátne dlhopisy do septembra 2016 alebo dovtedy, pokým sa jej nepodarí dosiahnuť stanovené inflačné ciele, tesne pod hranicou dvoch percent.

Zdieľanie suverenity

Šéf ECB tvrdí, že krajiny eurozóny sa stále nezblížili natoľko, aby rozptýlili obavy o súdržnosti bloku. Prehĺbiť integráciu medzi krajinami sa Draghi snaží od roku 2012, keď v priestore eurozóny vrcholila dlhová kríza. To viedlo najvyšších predstaviteľov EÚ k vytvoreniu plánu bankovej únie, fiškálnej únie, hospodárskej a politickej únie. Jeho predchodca Jean-Claude Trichet vyzval v roku 2011 na vytvorenie centrálneho Európskeho ministerstva financií.

Ak v eurozóne dôjde k šoku, práve kvôli nedostatočnej integrácii sa hovorí o rozpade eurozóny, tvrdí Draghi.

Navrhuje preto hlbšiu integráciu inštitúcií s viac zdieľanou suverenitou a posilnenou zodpovednosťou EÚ k svojim občanom. V zbližovaní inštitúcií musí dôjsť k „veľkému skoku“, upozornil.

 „Eurozóna sa potrebuje posunúť od súčasného systému národných pravidiel a smerníc k systému spoločného riadenia a jednotných inštitúcií,“  dodal šéf ECB.

Draghi pripomenul, že v predchádzajúcich rokoch došlo opakovane k porušeniu fiškálnych pravidiel, čo negatívne ovplyvnilo dôveru medzi štátmi. Problematické štáty zároveň vyzval, aby uskutočnili ekonomické reformy, ktoré im umožnia „postaviť sa na vlastné nohy.“

EurActiv.com