Dvaja komisári proti energetickým monopolom

 

Krátka správa:

Posmelení Zelenou knihou, zverejnenou Komisiou 8. marca, komisári pre vnútorný trh a konkurenciu začínajú pritvrdzovať rétoriku.

Charlie McCreevy varoval „členské štáty, malé aj veľké: keď dôjde na zaoberanie sa protekcionizmom, nebudem nečinne stáť vedľa“. Komisár, ktorý sa takto vyjadril v London School of Economics 9. marca, dodal: „Skutočne si niekto myslí, že prižmúrim oko na pohodlné staré siete medzi politikmi a manažérmi spoločností? … Čas na kompromis a zdráhanie sa je preč. Výzva konkurencieschopnosti je pre Európu príliš veľká a príliš aktuálna.“

Medzitým komisárka pre vnútorný trh Neelie Kroesová signalizovala, že sa pozrie na spoločnosti, ktoré sú schopné zablokovať konkurentom vstup na trh tým, že kontrolujú ako ponuku, tak aj dodávky energie. „Keď vlastníci a operátori kritických sietí konkurujú spoločnostiam, ktoré potrebujú mať prístup do tých istých sietí, nemôžeme garantovať, že s konkurentami sa bude zaobchádzať spravodlivo. Osobne si myslím, že štrukturálne rozpletenie je veľkým pokušením. Mali by sme túto otázku na európskej úrovni ďalej reflektovať,“ povedala Kroesová.

Komentáre prichádzajú po tom, čo nedávna vlna splynutí v európskom energetickom sektore bola poznamenaná vysokou mierou politických intervencií.