Dvor audítorov chce zjednodušiť FP7

 

Pozadie

Komisia spolu s návrhom 7. Rámcového programu pre výskum (FP7) v apríli 2005 zverejnila aj návrh opatrení na zjednodušenie administratívnych a finančných pravidiel FP7.

V lete 2005 prebehli k tejto otázke konzultácie zúčastnených aktérov.

Otázky

Komisia vo svojom návrhu pre zlacnenie a zefektívnenie účasti na FP7 odporúča napríklad:

 • zjednodušiť systém financovania
 • zjednodušený systém financovania, založený na nákladoch
 • jednoduchší, menej byrokratický a zrozumiteľnejší jazyk
 • menej a kratších dokumentov
 • menej apriórnych kontrolných procedúr a požiadaviek na účastníkov (jednoduchšie predkladanie)
 • viac autonómie pre výskumné konzorciá.

Európsky dvor audítorov (ECA) v apríli 2006 vydal dosť kritické stanovisko k návrhu smernice z dielne Komisie, stanovujúcej pravidlá účasti na FP7. Podľa ECA sú najvýraznejšími nedostatkami návrhu Komisie nadmerné transakčné náklady na každé vynaložené euro, zložité a ťažkopádne riadenie grantov a nedostatok flexibility.

Pozície

Dvor audítorov uznal, že návrh znamená významný krok smerom k zjednodušeniu a väčšej flexibilite FP7, no napriek tomu uvádza, že „niektoré z návrhov Komisie nie sú oprávnené a hrozia zbytočným skomplikovaním riadenia FP7“ a že „návrh Komisie je nevyužitou príležitosťou na radikálnu zmenu“.

Pre dosiahnutie väčšej flexibility a ďalšie zjednodušenie programu a pravidiel účasti na ňom Dvor odporúča:

 • centralizované, následné preverovanie právnických osôb,
 • používanie spoločných databáz a elektronickej výmeny údajov medzi oddeleniami Komisie,
 • flexibilnejšiu štruktúru riadenia nepriamych aktivít, manažmentu, monitoringu a revízie, na ktorom by sa Komisia nemala podieľať,
 • jednotný, ľahko spravovateľný systém refundácie nákladov

Nasledujúce kroky

 • Stanovisko a odporúčania Dvora audítorov nie sú pre Komisiu záväzné
 • Parlament by mohol odporúčania Dvora prerokovať v prvom čítaní návrhu