ECB: Európske peňažné trhy sa upokojujú

Jean-Claude Trichet

Krátka správa

Európska centrálna banka (ECB) minulý štvrtok prvýkrát od roku 2001 intervenovala na európskych peňažných trhoch kvôli obavám investorov z nedostatku likvidity.

Nepokoj na peňažnom trhu spôsobila kríza na americkom trhu s hypotekárnymi úrokmi, ako aj pozastavenie činnosti troch fondov francúzskej banky BNP Paribas. Investičná banka Goldman Sachs navyše informovala o problémoch s likviditou viacerých európskych bánk, čo ECB priamo nedementovala.

Banky si pri nízkych hotovostných rezervách odmietli navzájom požičiavať a úrokové sadzby pôžičiek sa šplhali nahor nad stanovenú 4%-nú úroveň.

ECB počas štyroch intervencií od štvrtka do utorka tohto týždňa uvoľnila do obehu pri 4%-nom úroku spolu až okolo 211 miliónov eur, čo bola väčšia suma ako pri zásahu banky po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Centrálne banky vo svete zareagovali na situáciu podobne, no intervenovali v oveľa menších finančných obnosoch.

Niektorí finanční analytici označili reakciu ECB za neadekvátnu. „Panické pumpovanie“ peňazí, ktoré podkopávalo dôveru vo fungovanie peňažného trhu a vyvolávalo zdanie nejakého väčšieho skrytého problému, mohlo totiž krízu ešte prehĺbiť. Otázkou zostáva, či sa pri podobnej situácii v budúcnosti neobráti súčasná reakcia ECB proti nej samej.

Trichet obhajoval rozhodnutie  ECB slovami: „Postoj v uplynulých dňoch bol dobre prijatý a  účinný.“ Európsky peňažný trh sa podľa Tricheta vracia v súčasnosti do normálu, no ECB bude naďalej celú situáciu pozorne monitorovať.

Analytici sledujú veľmi pozorne reakcie samotnej ECB. V súvislosti so vzniknutou situáciou čakajú s veľkým záujmom na septembrové rozhodnutie banky ohľadne úrovne úrokových sadzieb. Domnelý nedostatok likvidity na peňažných trhoch a najnovšie slabé výsledky ekonomiky v eurozóne stavajú za pôvodne predpokladané septembrové zvýšenie úrokovej miery otáznik.

ECB doteraz presadzovala striktné sledovanie reštriktívnej monetárnej politiky, ktorá má zabezpečiť vyrovnanú cenovú hladinu. Septembrovým zvýšením úrokovej miery však ECB navyše riskuje ďalšie negatívne reakcie zo strany odporcov jej nezávislosti, akými je napríklad Francúzsko.

Prezident ECB Jean-Claude Trichet pritom v súčasnosti potrebuje podporu zo strany všetkých členských štátov pri zachovaní štatútu nezávislosti ECB. ECB je totiž v návrhu novej európskej reformnej zmluve zatiaľ zaradená medzi rádové inštitúcie EÚ.

Európska komisia v súvislosti so spomenutou krízou na americkom trhu s hypotekárnymi úvermi, ktorá predchádzala tej európskej, už zahájila vyšetrovanie ratingových agentúr. Tie totiž na krízu reagovali veľmi pomaly, čím dopomohli k jej rozšíreniu. Otázkou je, či bol nezodpovedajúci rating otázkou zlej metodiky, alebo zámerným zavádzaním.

Eurokomisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy pozval zástupcov Výboru európskych regulátorov cenných papierov na septembrové stretnutie, na ktorom by sa mali zaoberať aj fungovaním ratingových agentúr.