ECB nalieha na kontrolu finančných inštitúcii

Počas svojho včerajšieho prejavu v parlamente Lorenzo Bini-Smaghi, člen Výkonnej rady ECB, vyzval, aby bola centrálnej banke udelená moc dozerať na finančné trhy vo všeobecnosti a tiež na medzištátne inštitúcie.

Myšlienka jednotného orgánu na dozor nad finančným trhom a inštitúciami je v súčasnosti v centre pozornosti. Aj na aprílovom summite G20 v Londýne sa má debatovať o celosvetovej dozornej organizácii, ktorá bude monitorovať svetový finančný trh.

Na otázku aký objem toxických aktív je v európskych bankách Bini-Smaghi odpovedal: „Momentálne zbierame informácie z trhu a viacerých inštitúcií, ale neexistuje spôsob ako zistiť presnú sumu.“

Európska centrálna banka má dobrú pozíciu na to, aby prevzala kontrolnú rolu v EÚ. Larosièrova expertná skupina skúma finančný systém a svoje výsledky má predniesť 25. februára. Očakáva sa, že tiež za dozornú inštitúciu navrhne ECB.

Ak by bola centrálna banka postavená do tejto pozície, musela by podľa Bini-Smaghiho slov vytvoriť spoločenstvo kontrolórov hlavných bankových skupín. ECB chce, aby sa jej ústavne zakotvené právomoci rozšírili aj o možnosť regulovať poisťovnícke skupiny, o čom sa však v súčasnosti neuvažuje. Podľa Bini-Smaghiho sa to dá urobiť veľmi rýchlo. „Nie je treba, aby sa zachovala normálna procedúra zmeny ústavy,“ vysvetlil.

Bini-Smaghi má jasnú predstavu aj o monitorovaní jednotlivých bánk a poisťovní s pobočkami s pobočkami po celej EÚ. Momentálne veľké bankové inštitúcie ako Santander, ktorá má sídlo v Španielsku a 12 pobočiek v iných štátoch, kontrolujú národné orgány krajín, kde operuje.

Španielsky dozorný orgány by mal mať väčšie právomoci na monitorovanie aktivít banky, avšak výhrady vlád a právne otázky spôsobujú, že takýto model sa dá len veľmi ťažko zrealizovať. Kontrolu to oslabuje a risk zvyšuje. Bini-Smaghi teda navrhuje zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi globálnymi a lokálnymi regulačnými orgánmi. Túto úlohu by podľa jeho slov mala splniť inštitúcia blízka ECB alebo Európsky systém centrálnych bánk, ktorý zahŕňa všetky členské štáty.

ECB však vo svojej iniciatíve narazila na odpor finančného sektora a aj kľúčové členské štáty ako Nemecko a Veľká Británia sú proti mnohým aspektom jej návrhu. Nejednotné názory majú aj jednotlivý členovia Výkonnej rady ECB. Žiadnu podporu jej v tomto smere nepreukázala ani Komisia.