ECB: Nižší rast, vyššia inflácia, staré sadzby

Šéf Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet na tlačovej konferencii vo Frankfurte upozornil, že “neistota prameniaca z krízy na globálnych finančných trhoch je stále vysoká” a aj miera inflácie bude aj naďalej “výrazne nad želanou úrovňou 2%.” Vzhľadom na tieto skutočnosti, ECB nezníži súčasnú úrokovú sadzbu. Banka tak odoláva silnejúcemu politickému tlaku členských štátov, aby zníženou sadzbou pomohla zrýchliť klesajúci ekonomický rast.

ECB tento krok odmietla, pretože “naším hlavným cieľom je udržiavanie cenovej stability,” a nižšia sadzba by mohla akcelerovať už aj tak rekordnú infláciu eurozóny. Podľa marcovej prognózy ECB by sa tento rok mala pohybovať v rozmedzí 2,6% až 3,2% a v roku 2009 by mala klesnúť do pásma 1,5% – 2,7%, čo je viac, ako ECB predpokladala koncom minulého roka.

V tejto súvislosti Jean-Claude Trichet opäť varoval pred zvyšovaním miezd, za ktoré aktuálne štrajkujú najmä nemeckí odborári: “Znepokojujú nás modely, kde sa nominálne mzdy viažu na vývoj inflácie. Vytvárajú totiž inflačné tlaky, ktoré vedú k vzniku špirály “mzdy-ceny”, čo poškodzuje zamestnanosť a konkurencieschopnosť týchto krajín.” Zároveň vyzval všetky zainteresované strany, aby sa správali zodpovedne.

Aj keď Trichet vyhlásil, že ekonomika eurozóny je stabilná a finančná kríza by ju nemala vážnejšie ohroziť, očakávané ročné tempo jej rastu ECB upravila smerom dole: 1,3% až 2,1% v tomto roku a 1.3% až 2.3% v roku 2009. Je to následok situácie na svetových trhoch -slabnúceho dopytu a silnejšieho tlaku na ceny, v spojení s horšími možnosťami financovania.

Trichet opätovne vyzval členské štáty na “mimoriadne zdržanlivú fiškálnu politiku.” Zdôraznil, že neexistuje dôvod na odďaľovanie politík, ktoré majú viesť k vyrovananému štátnemu hospodáreniu, čím naznačil problém viacerých krajín na čele s Franúczskom, ktoré tvrdia, že deficitný rozpočet potrebujú na naštartovanie ekonomiky. Šéf ECB však uzatvára, že “štrukturálne reformy sú užitočné nielen pre zamestnanosť a rast, ale aj pre zmierňovanie inflačných tlakov.”