ECB opäť manévruje

Rozhodnutie prvýkrát pristúpiť k nákupu krytých bondov prekvapilo nielen analytikov, ale aj jednotlivých hráčov na trhu. Podľa prezidenta banky Jeana-Clauda Tricheta bližšie podrobnosti zverejnia na budúcom stretnutí 4. júna. Guvernéri hlasovali jednohlasne, no konečnému výsledku predchádzali dlhé diskusie.

„Bondy sme vybrali preto, lebo považujeme za dôležité zamerať sa na jeden prúd financovania hospodárstva, ktoré má problémy,“ povedal Trichet.

Cieľom ECB je podporiť bankový systém nákupom relatívne bezpečných cenných papierov s vysokým ratingom. Mohlo by to pomôcť uvoľniť úverový rok a obrodiť trh. Okrem toho sa takto vytvára priestor na rozšírenie strednodobého financovania reálnej ekonomiky.

Analytici však kritizujú, že plánovaný objem 60 miliárd eur je prinízky. Podľa odhadov trh s krytými cennými papiermi má hodnotu 1,5 bilióna eur.

(EurActiv / Reuters)