ECB spochybnila de Larosiérovu správu

„Vítame de Larosiérovu správu. Je to mix vízie a pragmatizmu. Avšak pragmatizmus má aj svoju odvrátenú stránku. Najslabším bodom dokumentu je mechanizmus na riešenie krízy,“ povedal Peter Praet, predseda výboru ECB pre bankový dozor v Bruseli počas pondelkovej (2. marca) tlačovej konferencii. Podľa návrhu by práve Praetov výbor mala nahradiť nová Európska rada pre systémové riziko (ESRC), orgán zložený z národných regulátorov.

Praet počas svojho vystúpenia v Parlamente poukázal, že nový systém nešpecifikuje, na koho pleciach budú náklady ak nastane kolaps medzinárodnej bankovej skupiny ako to bolo v prípade belgickej Fortis a Dexie. Okrem toho je nejasné, či návrh dať regulátorom mandát na základe ktorého by mohli ovplyvňovať rozhodnutia vlády v čase krízy, budú členské štáty akceptovať.

ECB spochybnila modely na oboch úrovniach – mikro aj makro. „Ak by vďaka mechanizmu včasného upozornenia, regulátor vyzval Maďarsko, aby prijali špecifické menové opatrenie, nie je isté, či sa podľa toho zachová vláda,“ povedal Praet novinárom.

Taktiež spochybnil fungovanie ECB v pozícii každodennej kontroly multinárodných bánk. De Larosiér expertom z ECB dal len pozorovateľské právomoci počas stretnutí tzv. regulačných „colleges“, ktoré by mali byť do konca roka vytvorené pre všetkých približne štyridsať medzinárodných finančných inštitúcií. Úlohou ECB je dopĺňať zozbierané správy. Problémom však ostáva ako efektívne sa tieto informácie k centrálnym kontrolórom dostanú. Paet poukazoval najmä na fakt, či na to bude dostatok zamestnancov a aj na čas, ktorý potrebujú noví regulátori na získanie potrebných znalostí o špecifických finančných skupinách.

Praetovi sa nezdá ani fungovanie „colleges“ kontrolórov, pričom poukázal na to, že ich už teraz funguje približne dvadsať, no stretávajú sa len párkrát ročne.

Ďalšie kroky:

  • 4. marec: Európska komisia zverejní odpoveď na de Larosiérov návrh.