ECOFIN miestom “ideologickej” diskusie

Krátka správa:

Od nástupu do pozície francúzskeho prezidenta vyvoláva Nicolas Sarkozy v Bruseli nedôveru a nevôľu, pokiaľ ide o hľadanie podpory pre jeho myšlienke „hospodárskeho patriotizmu“, založené na viac intervencionistickej úlohe štátu pri riadení hospodárstva a vytváraní pracovných miest.

Podľa súčasných pravidiel EÚ existuje obmedzenie možného deficitu verejných financií členských štátov (pozri linky EurActivu). Predtým, než bol Sarkozy zvolený, sľúbil zvýšiť verejné výdavky ako súčasť podpory francúzskej ekonomiky (pozri EurActiv, 24. máj 2007) a naštartovania globálnej konkurencieschopnosti krajiny. To by však znamenalo porušenie rozpočtových obmedzení a odloženie ich plnenia aspoň o dva roky za konečný termín 2010, ktorý bol predtým Francúzsku stanovený na stretnutiach ECOFIN-u (pozri EurActiv, 3. júl 2007).

Sarkozyho prístup je v príkrom kontraste k liberálnemu modelu, ktorý podporuje Komisia a množstvo členských štátov, obzvlášť Veľká Británia.

V interview pre denník Financial Times označil nový minister financií Veľkej Británie Alistair Darling hospodársky patriotizmus za „nezmysel“ a tvrdil, že to je „protekcionizmus a žiadne iné pomenovanie preň nie je“.

Francúzsky prezident tiež podporuje výzvy, adresované Európskej centrálnej banke (ECB), ktoré volajú po znížení výmenného kurzu, aby došlo k podpore európskeho (a francúzskeho) exportu a aby ECB využívala menovú politiku aj pre cieľ tvorby pracovných miest a podporu hospodárskeho rastu (pozri EurActiv, 23. február 2007).

Lorenzo Bini Smaghi, člen Výkonnej rady ECB, politiku výmenných kurzov ECB obraňuje a kladie otáznik nad možnú účinnosť Sarkozym navrhovaného protekcionizmu, o ktorom si myslí, že „je nepravdepodobné, že by mal trvalý efekt na zahraničné trhy s menami, ak nebude nasledovaný opatreniami v domácej politike, najmä týkajúcimi sa úrokových sadzieb“.

Sarkozy dal tiež najavo svoj skepticizmus počas nedávneho summitu Európskej rady, na ktorom uspel a presvedčil nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú , aby vypustila pôvodne navrhovanú časť textu, vzťahujúcu sa na konkurenciu, z textu reformnej zmluvy (pozri EurActiv, 25. jún 2007).

Alistair Darling naznačil, že francúzska pozícia odráža „momentálny ideologický boj v Európe medzi tými, ktorí naozaj veria v lisabonský proces, ktorí sme podpísali pred siedmymi rokmi a tými, ktorí v neho neveria“.

Francúzska ministerka financií Christine Lagardová sa snažila vyvrátiť zmienku o ideologickom boji. „To, čo sa snažíme robiť,“ povedala Lagardová, „je vytvoriť pragmatický kapitalizmus, ktorá môže regulovať „excesy“ trhu.“

Ako Lagardová, tak aj Sarkozy sa zúčastnia dnešného stretnutia ECOFIN-u.