EIB pozastavila úver na diaľnicu D1

Úver Európskej investičnej banky mal financovať takzvaný prvý balík v rámci PPP projektu diaľnice D1 Turany-Hubová. Pozastavením úveru banka reagovala na sťažnosť organizácií Priatelia Zeme-CEPA a SOS-BirdLife Slovensko, podanú v máji 2009.

Jadrom sporu je trasa, ktorou má diaľnica v tomto úseku viesť. V roku 2002 vybralo Ministerstvo životného prostredia ako najvhodnejší variant vedenia diaľnice tunelom Korbeľka. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) však odporúčanie ignorovala a vybrala trasovanie po povrchu, údolím Váhu. Diaľnica tak bude prechádzať okrajom obce Šútovo, národnými parkami Malá Fatra a Veľká Fatra a podľa environmentalistov aj ďalšími územiami sústavy Natura 2000. Organizácie tvrdia, že sa odporúčaním ministerstva životného prostredia nezaoberal ani stavebný úrad, čo je v rozpore s  európsku aj slovenskou legislatívou.

Priatelia Zeme-CEPA a SOS-BirdLife Slovensko preto v máji tohto roku upozornili Európsku investičnú banku (EIB), Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európsku Komisiu (EK) na viacnásobné porušenie národnej a medzinárodnej legislatívy pri plánovaní výstavby úseku diaľnice D1 Turany-Hubová.

EIB následne rozhodla, že pred podpisom úverovej zmluvy musí slovenská strana predložiť dokumenty, ktoré potvrdia alebo vyvrátia podozrenia z porušení európskych smerníc. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) musí preukázať, že neexistujú alternatívy k trasovaniu diaľnice po povrchu.

Ministerstvo dopravy bráni vybraný variant tým, že najväčším problémom tunela Korbeľka sú možné komplikácie pri výstavbe spôsobené geologickými podmienkami. Environmentalisti však nesúhlasia.

„MDPT ani NDS nepredložili žiadne odborné argumenty, ktoré by preukázali, že tunel Korbeľka sa nedá postaviť. Ich hlavným argumentom, je, že nemajú dostatok informácií o geológii územia. Informácie však mohli už mať, ak by neprišlo politické rozhodnutie uľahčiť PPP koncesionárovi práce na úkor obyvateľov a životného prostredia“ tvrdí Roman Havlíček z Priateľov Zeme-CEPA.

Podľa ekológia Jána Topercera by povrchový variant „zdevastoval územia, ktoré patria do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 vrátane národných parkov Malá Fatra a Veľká Fatra a mnohých biotopov európskeho významu“.

Priatelia Zeme-CEPA a SOS-BirdLife Slovensko zaslali Komisiu a EIB expertízu zaoberajúcu sa posudzovaním vplyvov navrhovanej diaľnice na chránené územia.

Úsek diaľnice D1 Turany-Hubová zaradili organizácie Bankwatch a Priatelia Zeme Európa aj medzi "55 deštruktívnych projektov" financovaných z fondov EÚ v strednej a východnej Európe.