EK dovolila ničiť eurobankovky

Foto: waɪ.tiː / flickr

Európska komisia na základe odporúčaní pracovnej skupiny ELTEG (Euro Legal Tender Experts Group) zloženej z expertov z členských štátov vydala niekoľko odporúčaní, ktoré by mali zjednotiť rôzne vnímanie eura ako zákonného platidla a uľahčiť používanie spoločnej meny v každodennom živote.

Spotrebitelia sa totiž v prípade, že chcú za tovar zaplatiť napríklad 200- alebo 500-eurovými bankovkami, často stretávajú s tým, že obchodníci ich od nich nechcú prijať. Podľa Komisie je takáto situácia neakceptovateľná a preto by sa to malo stať pravidlom, aby ich museli prijímať bez ohľadu na nominálnu hodnotu. Exekutíva trvá aj na tom, že platby v hotovosti nemožno odmietnuť a nesmú byť za ne uvalené príplatky.  

Odmietnuť prijať eurá možno bez výhrad v prípade, že sú zafarbené. Môže totiž ísť o bankovky, ktoré boli predmetom krádeže a sú poznačené ochrannou farbou. Treba ich vrátiť do národnej banky.

S problémom sa však Európania požívajúci euro stretávajú aj na druhej strane. Po zavedení eura na Slovensku mnohých znervózňovali drobné centy, obchodníci trvali na tom, že sa neoplatia. Návrh na zaokrúhľovanie cien na najmenej päť centov nakoniec neprešiel. Sú však krajiny, kde to však platí. Komisia chce, aby zabezpečili, že aj napriek tomu budú centové a dvojcentové mince prijímané.

Pracovná skupina ošetrila aj špeciálne vydania euromincí pre zberateľov. Členské štáty by mali zaručiť, aby sa takéto kúsky nedostali do peňažného obehu.

Odporúčania sa týkajú aj deštruktívneho narábania sa eurami. Komisia si nemyslí, že by sa malo postihovať za ich ničenie, pokiaľ ide len no nízke hodnoty. Krkvanie a rôzne iné úpravy spoločnej meny na umelecké účely by členské štáty tiež mali dovoľovať, len ich potom nesmú opäť vracať do obehu.