EK možno začne proti Slovensku konanie za nadmerný deficit

http://www.canadiangeographic.ca/Atlas/glossary.aspx?id=73&alpha=D&lang=En

Rada Ecofin sa včera zaoberala aj hodnoteniami stabilizačných programov viacerých členských krajín, ktorých výsledky Komisia zverejnila koncom júna. Upozornila vtedy Maďarsko, Litvu, Poľsko, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu a Rumunsko na nadmerné deficity a odporučila termíny na nápravu.

Slovenskú vládu vyzvala, aby menej míňala a od budúceho roku začala štrukturálnu konsolidáciu podporenú výdavkovými opatreniami. „Zhoršovanie stavu verejných financií prestavuje riziko aj pre dlhodobú udržateľnosť. V tejto súvislosti je dôležité zachovať pevné pravidlá pre plne financovaný dôchodkový pilier, a teda vyhnúť sa opatreniam, ktoré by mohli viesť k vzniku neistoty v oblasti obchodnej stratégie dôchodkových fondov,“ písala v správe Komisia.

Podľa komisára pre ekonomické a menové záležitosti Joaquína Almuniu – Ecofin prijala odporúčania Komisie pre SR, no podľa jeho slov budú konkrétne detaily pre korekciu nadmerného deficit dostupné na jeseň. „Budeme mať nové prognózy, ako aj údaje od slovenských úradov a na základe toho budeme konkrétnejší, čo sa týka odporúčaní," cituje Almuniu TASR. Komisár zároveň pripustil možnosť, že Komisia do konca roka možno začne voči Slovensku konanie za nadmerný defit.

Ten by mohol dosiahnuť 6 % HDP (približne štyri miliardy eur) , európske pravidlá pripúšťajú maximálne 3 %. Slovenský premiér Robert Fico však počas svojho sobotňajšieho vystúpenia v Slovenskom rozhlase upozornil, že prepad ekonomiky, ani verejný deficit na úrovni 6 % nie je v súčasnosti v EÚ ničím výnimočným a že niektoré krajiny sú na to ešte podstatne horšie.

Ministerstvo financií SR tiež poukázalo na to, že deficit nad 3 % sa netýka len Slovenska, no pripustilo, že očakáva, že v novembri nás zaradia do procedúry nadmerného deficitu. Podľa štátneho tajomníka MF SR Petra Kažimíra je slovenská vláda pripravená začať s nápravou stavu verejných financií už od roku 2010. Pod trojpercentnú hranicu by sme sa podľa jeho slov mohli dostať najskôr v roku 2012.

(EurActiv / TASR)