EK otvorila konzultácie o zmenách na finančných trhoch

Krátka správa:

Fungovanie finančných trhov je v každom členskom štáte upravené národnou legislatívou. Európsky regulátor s legislatívnou právomocou neexistuje. Európska komisia zvažuje, či rozdrobenosť pravidiel finančného trhu nezvyšuje riziko pre malých investorov a neznižuje ich ochranu. Podľa Bruselu sú v systéme najmä dva kritické aspekty:

  • miera informovanosti o produkte
  • pravidlá fungovania finančného trhu

Európska komisia vyzvala všetkých relevantných aktérov – finančníkov, investorov, regulátorov, aby jej zaslali pripomienky k aktuálnemu fungovaniu finančného trhu. Mali by byť založené na konkrétnych skúsenostiach a zamerané na to, či systém poskytuje dostatočnú ochranu investorov a či je potrebná jeho korekcia. Brusel kladie dôraz najmä na nasledujúce otázky:

  • či a ako rozdielna úroveň informovanosti o produkte (miera rizika, poplatky, očakávané výnosy…) vedie k poškodeniu investora
  • na ktoré investičné produkty sa treba zamerať
  • faktory ovplyvňujúce predaj a propagáciu investičných produktov
  • konkrétne návrhy na zmenu

Konzultáciu uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy: “Myslím, že je veľmi dôležité skúmať, či aktuálne rozdiely poškodzujú investorov a trhy. Ale nechceme nič uponáhľať. Musíme hľadať riešenie zodpovedným a otvoreným spôsobom. Dúfam, že z konzultácie získame relevantné a dôkazmi podložené odpovede z celého spektra finančného trhu.”

Odpovede je možné zasielať do 18. januára 2008 na adresu: markt-consult-substiprod@ec.europa.eu

Komisia všetky odpovede spracuje a ponúkne spätnú väzbu v marci 2008. Následne otvorí vecný dialóg so všetkými relevantnými aktérmi, aby predstavila konkrétne závery a návrhy na zmenu na jeseň 2008.