EK: Slovensko by malo menej míňať

Foto: waɪ.tiː / flickr

Európska komisia včera informovala o výsledkoch hodnotení programov stability a konvergenčných programov. Voči Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Malte a Rumunsku zaviedla opatrenia pri nadmernom deficite a odporučila termíny na nápravu.

Slovensko vyzvala, aby od budúceho roku začala štrukturálnu konsolidáciu podporenú výdavkovými opatreniami. „Zhoršovanie stavu verejných financií prestavuje riziko aj pre dlhodobú udržateľnosť. V tejto súvislosti je dôležité zachovať pevné pravidlá pre plne financovaný dôchodkový pilier, a teda vyhnúť sa opatreniam, ktoré by mohli viesť k vzniku neistoty v oblasti obchodnej stratégie dôchodkových fondov,“ tvrdí Komisia.

Odporúčaniami Komisie by sa na júlovom zasadnutí mali zaoberať ministri financií. Členské štáty potom budú mať šesť mesiacov na to, aby navrhli a začali prijímať opatrenia na nápravu nadmerného deficitu

„Vnútroštátne rozpočtové pozície v krajinách EÚ aj inde sa v minulom roku veľmi zhoršili a kvôli recesii a vhodne zavedeným balíkom opatrení na obmedzenie negatívneho vplyvu na činnosť a zamestnanosť, ak existuje manévrovací priestor, sa budú rozpočtové pozície v tomto roku ešte viac zhoršovať. Aby sa obmedzili náklady na dlh pre súčasnú i budúce generácie, je dôležité, aby vlády vypracovali úpravu, ktorou sa zaviažu, že opravia svoje verejné deficity od momentu, keď sa začne hospodárstvo zlepšovať, čo sa očakáva postupne od roku 2010. Pakt stability a rastu poskytuje rámec pre túto stratégiu na východisko z krízy a pre návrat k zdravým a udržateľným verejným financiám v strednodobom horizonte,“ okomentoval komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia.