EK: V eurozóne bude tento rok najviac rásť Slovensko

Autor: renjith krishnan, Freedigitalphotos.net

Európska komisia v piatok (11. mája) zverejnila hospodársku prognózu na tento rok. Už vo februári pripustila, že eurozónu čaká už druhá recesia za tri roky. Hospodárska aktivita začala spomaľovať už v poslednom kvartáli 2011 a tento trend pokračoval aj v prvom štvrťroku 2012. EÚ bude podľa prognózy tento rok stagnovať, eurozóna zaznamená pokles o 0,3 %.

Postupné zotavovanie by malo prísť v druhom polroku 2013 a budúci rok už exekutíva očakáva jeho výraznejšie prejavy. Naďalej však ostane len veľmi mierne, zároveň s nim súvisí viacero rizík.

Rast v roku 2013 by mal byť na úrovni 1,3 % v EÚ a 1 % v eurozóne. Zlepšenie by malo nastať aj na trhu práce, hoci nezamestnanosť ostane aj budúci rok vysoká – 10,3 % v EÚ a 11 % v eurozóne.

Brzdou tohtoročného rastu je najmä tlmená súkromná spotreba, na ktorú výrazne vplýva okrem spomínanej vysokej nezamestnanosti aj pomalý rast miezd, inflácia a aj vysoká zadlženosť domácností. Zároveň neustále klesá miera súkromných investícií. Rast HDP sa teda bude tento rok podľa Komisie opierať najmä o pozitívny vplyv čistého vývozu.

Budúci rok by však podľa odhadov malo dôjsť k posilneniu domáceho dopytu. Avšak pod podmienkou, zlepšenia dôvery na trhoch vplyvom realizovaných opatrení.

Slovensko v rebríčku rastu eurozóny na prvom mieste

Slovensko podľa predpokladov tento rok dosiahne rast na úrovni 1,8 %, čiže najvyšší v eurozóne a štvrtý najvyšší v celej EÚ. V 27-člennom bloku ho predbehnú Poľsko (2,7 %), Litva (2,4 %) a Lotyšsko (2,2 %).

Negatívny rast Komisia odhaduje v prípade ôsmich členských štátov. Na chvoste sa umiestnili Grécko s prepadom na úrovni 4,7 % a Portugalsko s poklesom HDP o 3,3 %.

Európska komisia zhodnotila aj konsolidačný proces na Slovensku. Uznala, že rozpočtový deficit sa podarilo v roku 2011 znížiť na 4,8 % oproti 7,7 % v roku 2010. Zároveň upozornila, že negatívny vplyv na verejné financie malo najmä zadlženie nemocníc a železníc. Na tento rok Komisia v prípade Slovenska odhaduje schodok na úrovni 4,7 % HDP.

Hoci vláda Roberta Fica trvá na tom, že chce splniť záväzok dosiahnuť budúci rok deficit na úrovni alebo pod 3 %, exekutíva očakáva schodok 4,9 %. Tento odhad zdôvodňuje nedostatkom informácií.

„Pre nedostatok oznámených politických opatrení pre rok 2013, prognóza rozpočtového deficitu predpokladá jeho mierny nárast na 4,9 % HDP," píše sa v dokumente. V prípade verejného dlhu, Komisia v budúcom roku uvádza 53,5 %.

(EurActiv/TASR)