Ekonomická mizéria eurozóny pokračuje

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v prvom štvrťroku 2013 v porovnaní s posledným kvartálom minulého roka došlo v eurozóne k poklesu ekonomiky o 0,2 % a v EÚ o 0,1 %. Miera poklesu však spomalila. Koncom roka zníženie dosialo úroveň 0,6 % v bloku s eurom a 0,5 % v celej Únii.

Pokles nastal aj z medziročného pohľadu. Na sezónne upravenej báze v prípade eurozóny šlo o 1 % a EÚ o 0,7 %. V predchádzajúcom štvrťroku zníženie dosiahlo 0,9 % respektíve 0,6 %.

Nemecko, ktoré je ťahúňom európskych ekonomík medzikvartálne rástlo len o 0,1 %. Sklamalo pritom očakávania. Druhé najväčšie hospodárstvo v Únii Francúzsko zaznamenalo pokles, podobne ako ďalšie veľké ekonomiky Taliansko či Španielsko. Pre Paríž to znamená opätovný úpadok do recesie.

V prípade Slovenska Eurostat uvádza 0,3-percentný medzikvartálny rast a 0,9-percentný z medziročného porovnania. Podľa Štatistického úradu SR slovenský HDP medziročne v stálych cenách stúpol o 0,6 % a medzikvartálne o 0,3 %.

Analytický tím VÚB banky predpokladá, že rast ekonomiky potiahol opäť výhradne dopyt zo zahraničia. “Z ponukovej štruktúry sa zrejme o čosi lepšie ako na konci minulého roku štatisticky darilo priemyslu, no časť z tohto oživenia pripisujeme len kalendárnemu efektu. Decembrová výroba bola do veľkej miery presunutá na január tohto roku, čo do veľkej miery prispelo k jeho medzikvartálnemu rastu. Stavebná produkcia podľa mesačných údajov medzikvartálne opäť klesala,” konštatuje.  

Zároveň dodáva, že pre pracovný trh, ktorý je veľkou slabinou slovenskej ekonomiky, reportovaný rast nebol dostatočný na tvorbu pracovných miest. „Oproti predošlému štvrťroku klesla zamestnanosť po sezónnom očistení o 0,3%. K slabému ekonomickému rastu sa totižto pridali aj legislatívne zmeny v oblasti pracovných vzťahov, čo negatívny dopad podpriemerného rastu ekonomiky ešte umocnilo,” píše v komentári VÚB banka.