Ekonomický rast na úkor prírody?

 

Krátka správa

Správa „Známky života“, ktorú americký Worldwatch Institute predstavil 12. júla 2006, prináša množstvo informácií a údajov o globálnom ekonomickom vývoji a jeho dopadoch na energetickú bezpečnosť, biodiverzitu, klimatické zmeny a životné prostredie.

Ekonomické trendy, na ktoré správa upozorňuje, ukázali zdravú svetovú ekonomiku, ktorej hrubý celkový produkt dosahuje rekordnú úroveň takmer 60 biliónov dolárov. V roku 2005 sa vyrobilo viac ocele a hliníka, než kedykoľvek predtým, a výroba dopravných dosiahla rekordných 45,6 milióna kusov. Počet užívateľov internetu sa v roku 2005 priblížil k 1 miliarde.

Tieto údaje o ekonomickom raste sú však zároveň sprevádzané menej pozitívnymi trendmi v oblasti udržateľnosti:

  • priemerná koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší sa v roku 2004 zvýšila o 0,6 percenta (zatiaľ najvyšší nárast);
  • rok 2005 bol najteplejším rokom v zaznamenaných dejinách sveta;
  • v období 2000 – 2005 sa stratilo 1% svetovej plochy lesa;
  • „stopa svetovej ekonomiky na životnom prostredí“ prekročila „ekologickú kapacitu“ Zeme: „Ak by spotreba každého človeka dosahovala priemer krajín s vysokými príjmami, planéta by mohla udržateľne uživiť iba 1,8 miliardy ľudí, a nie dnešnú 6,5-miliardovú populáciu,“ uvádza sa v správe.

Správa potvrdzuje neudržateľné trendy, na ktoré už upozornilo Miléniové hodnotenie ekosystému z dielne OSN, vydané v roku 2005. Nedávna revízia Stratégie udržateľného rozvoja EÚ tiež poukázala na potrebu riešiť neudržateľné spotrebné a výrobné schémy.

Ako pozitíva správa vyzdvihla významný nárast výroby energie na solárnej, veternej báze a na základe biopalív. „Svet je na hranici energetickej revolúcie,“ uviedol šéf Worldwatch Institute Christopher Flavin v predhovore k správe.