Ekonomickým rast eurozóny je sklamaním

 

Pozadie:

Posledné údaje o raste 12 členov eurozóny, o ktorých ministri financií eurozóny diskutovali 14. februára, ukazujú v poslednom štvrťroku 2005 priemerný rast HDP vo výške 0.3%, čo je oproti predchádzajúcemu štvrťroku pokles z 0.6%. Za celý rok 2005 sa HDP zvýši o 1.3% v porovnaní s 3.5% v USA. Najvyšší rast bol v poslednom štvrťroku 2005 zaznamenaný v Litve – 2.1%.

V apríli 2005 Komisia prognózovala na rok 2005 pre eurozónu mieru rastu vo výške 1.6%. Na rok 2006 je prognózovaných 2.1%.

Na pozadí čísel, naznačujúcich, že európska ekonomika koncom roku 2005 stratila dych, sa desiatka nových členov EÚ pripravuje na prijatie spoločnej meny ako súčasti svojich členských záväzkov. 14. februára ECOFIN schválil posudky aktualizovaných konvergenčných programov Estónska, Litvy a Slovinska.

Členstvo v eurozóne je obmedzené na tie krajiny, ktoré spĺňajú tzv. maastrichtské kritériá:

· deficit pod 3% HDP

· národný dlh pod 60% HDP

· inflácia v rozsahu 1.5% troch krajín EÚ s najnižšou infláciou

· dlhodobé úrokové miery v rozsahu 2% najnižších v EÚ

· dva plné roky menovej stability v pásme ERM-2

Otázky:

Hoci úplné údaje za posledný štvrťrok 2005 ešte stále chýbajú, ministrom financií boli prezentované nasledujúce:

Nemecko: Najväčšia európska ekonomika podrástla v roku 2005 o 0.9% HDP, ale v poslednom štvrťroku bol oproti predchádzajúcemu zaznamenaný nulový rast. Rastúca miera priemyselných investícií v krajine je vyvážená klesajúcimi súkromnými a verejnými výdavkami a vývoz klesal tiež. Projekcie rastu na rok 2006 sa rôznia od 1.5% do 2% a minister hospodárstva Michael Glos nástojí na svojej prognóze 1.4%. Očakáva sa, že Berlín zverejní detailné údaje o svojom HDP 22. februára.

Francúzsko: Francúzska ekonomika v poslednom štvrťroku 2005 tiež takmer stagnovala. HDP v tomto období vzrástlo len o 0.2% v porovnaní s 0.7%-ným rastom v predchádzajúcom štvrťroku. Francúzsko porušilo 3%-ný rozpočtový limit EÚ po tretí rok za sebou. Detailné údaje o ekonomickom raste krajiny v roku 2005 zverejní ministerstvo financií v marci.

Holandsko: Posledný štvrťrok 2005 zaznamenal 1% nárast oproti predchádzajúcemu.

Španielsko: Za to isté obdobie bolo nárast v Španielsku vo výške 0.9%.

Pokiaľ ide o kandidátov na členstvo v eurozóne, obraz je pestrejší. Komisia a Európska centrálna banka posúdia stav pripravenosti kandidátov na vstup do eurozóny v októbri 2006.

Estónsko: V roku 2006 sa očakáva rast vo výške 7.2% – omnoho viac než priemer EÚ 1.9%. V januári 2006 však bola inflácia v porovnaní s predchádzajúcim rokom 4.6%, čo podľa EÚ predstavuje hrozbu pre prijatie európskej meny, čo krajina plánuje na rok 2007. Komisár Almunia prisľúbil „jasné a rigorózne“ vyhodnotenie ekonomických údajov krajiny a naznačil, že konečný verdikt by mohol byť vynesený v júni 2006. Preskúmanie stavu pripravenosti bolo pôvodne naplánované na október, ale skorá analýza sa zdá byť opodstatnená za účelom prekonania spojených právnych problémov.

Slovinsko: Krajina má dobré šance na to, aby sa kvalifikovala pre euro už v roku 2007, pretože Slovinsko už spĺňa všetkých päť maastrichtských kritérií. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer má 58% Slovincov k vstupu krajiny do eurozóny pozitívne pocity. Počas prechodného obdobia sa Slovinsku bude snažiť zabrániť zmätku a zmenou meny vyvolaným nárastom cien tým, že na dlhú dobu zavedie používanie dvojitých cien, ako aj systém nezávislého monitorovania cien a rozsiahlu informačnú kampaň.

Litva: Cieľom krajiny je držať sa na pätách Slovinska a vstúpiť do eurozóny tiež k 1. januáru 2007. Súčasná miera inflácie je vo výške 2.7% a Litva by bola rada, keby jej konvergenčná správa bola posúdená Komisiou skôr než v októbri, aby mohla zabezpečiť, že splní všetky potrebné podmienky.

Sýria, hoci táto krajina nie je perspektívnym kandidátom na členstvo v eurozóne, oznámila, že bude používať euro a nie dolár ako primárnu tvrdú menu na platby svojich zahraničných transakcií. Podľa štátom vlastnenej Sýrskej komerčnej banky je tento krok „dôležitý a nevyhnutný vo svetle súčasných hrozieb USA voči Sýrii a následným komplikáciám v bankových procedúrach a transferoch zo Sýrie do amerických a európskych bánk“.

Pozície:

Líder euroskupiny Jean-Claude Juncker nazval údaje o raste „sklamaním“, ale dodal, že ministri financií ostávajú optimistami, pokiaľ ide o vyhliadky na rok 2006-.

Komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Joaquín Almunia povedal, že ostáva „opatrne optimistickým“, pokiaľ ide o vyhliadky na zotavenie sa naprieč eurozónou, ale dodal, že existujú aj riziká, „najmä rastúce ceny ropy“.

„Máme dobry dôvod byť optimistickými“, pokiaľ ide o rok 2006, povedal rakúsky minister financií Karl-Heinz Grasser.

„Do istej miery sme optimistickí,” komentoval situáciu nemecký minister financií Peter Steinbrueck.

Podľa poslednej Quarterly Economic Review for EU-8 štáty strednej Európy a Pobaltia, ktorú vydala Svetová banka, „rast ostáva dynamický … napriek vysokým cenám ropy, pomalému zotavovaniu sa západnej Európy a domácej politickej neistote, súvisiacej s voľbami. Pomalý pokrok vo finančnej konsolidácii vo krajinách V4 a inflačné tlaky v krajinách Pobaltia vytvárajú neistotu o vyhliadkach prijatia eura.” Popredný ekonóm Svetovej banky Thomas Laursen povedal, že „strednodobé rastové vyhliadky regiónu sú dobré a spočívajú na silnom raste produktivity, ale vyššie miery zamestnanosti a v niektorých krajinách vyššie miery investícií budú potrebnú na to, aby podporili rýchlu konvergenciu. Rok 2006 poskytne v tomto ohľade najlepšie možné podmienky pre postup vo výnimočnej reformnej agende.”