Ekonomika, energetika, klíma, potravinová bezpečnosť – summit G8

Zdroj: G8 Toyako 2008

Zajtra (8. júla 2009) začína summit skupiny G8. Lídri USA, Nemecka, Japonska, Veľkej Británie, Francúzska, Kanady, Ruska a Talianska (súčasnej predsedníckej krajiny skupiny) budú spoločne hľadať odpovede na súčasné celosvetové problémy týkajúce sa svetového hospodárstva vrátane obchodu, zmeny klímy a energetiky, Afriky/rozvoja a potravinovej bezpečnosti.

Na stretnutí sa zúčastní aj predseda Európskej Komisia José Manuel Barroso, ktorý je, ako informuje exekutíva, pripravený vyzvať mocnosti ku koordinovanému riešeniu súčasných globálnych výziev. „Tohtoročný summit G8 sa koná v čase, keď sme vystavení osobitne ťažkým skúškam. Európa ponúkla, že bude stáť v čele úsilia zameraného na riešenie problémov siahajúcich od dohľadu nad finančnými trhmi cez udržateľnú politiku v oblasti klímy až po svetový obchod,“ vyhlásil Barroso.

Veľký význam budú podľa očakávaní mať najmä rokovania týkajúce sa zmeny klímy na úrovni G8 ako aj v rámci Fóra hlavných ekonomík. Barroso chce, aby najbohatšie krajiny sveta potvrdili cieľ do roku 2050 najmenej o 50 % znížiť celosvetové emisie. Rozvinuté ekonomiky by mali v tomto období svoje emisie znížiť o 80 % a tak sa stať príkladom pre rozvíjajúce sa krajiny.

V otázke svetového hospodárstva predseda Barroso vyzve skupinu G8, aby v časoch hospodárskej krízy nepodľahli tlaku protekcionizmu v obchode a investičných vzťahoch. „Vzhľadom na značný sociálny vplyv súčasnej krízy bude apelovať na všetky vlády, aby problémy ľudí kládli na prvé miesto a aby vypracovali také nástroje sociálnej politiky a zamestnanosti, ktoré pomôžu ochrániť ľudí a pracovné miesta a ktoré podporia oživenie hospodárstva a vytvorenie nového, spravodlivého celosvetového rámca,“ informuje Komisia.

„Týmto summitom nastáva čas na ďalšiu angažovanosť a prijatie záväzkov. Musíme urýchlene uskutočniť reformu celosvetového finančného systému. Musíme prijať rozhodné kroky na riešenie zmeny klímy. A musíme opätovne potvrdiť a premeniť na skutočnosť naše záväzky voči najchudobnejším tohto sveta,“ okomentoval Barroso.