Ekonomika eurozóny budúci rok vplyvom šetrenia spomalí

Zdroj: Flicr

Vo svojej jesennej prognóze hospodárskeho vývoja exekutíva odhaduje, že rast ekonomík s eurom v roku 2011 spomalí z 1,7 % na 4,5 %, no opäť zosilnie v roku 2012 na úrovni 1,8 %.

„Vplyvom súkromného dopytu a celkového posilňovania, obnova by mala byť udržateľná aj za horizontom prognózy,“ vyhlásil komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn.

Hlavným motorom rastu v eurozóne je jej najsilnejšia ekonomika – Nemecko. Rast krajiny by mal však spomaliť z 3,7 % HDP tento rok na 2,2 % budúci rok.

Oslabenie svetovej ekonomiky obmedzí dopyt pre exportné ekonomiky eurozóny a mnohé štáty zvyšujú dane a znižujú výdavky v snahe skonsolidovať verejné financie.

Agregovaný rozpočtový deficit eurozóny počas najbližších dvoch rokov klesne, no dlh bude ďalej rásť, pričom v prípade Írska a Belgicka by mal prekonať ich ročný hospodársky výkon.

Deficit sa v eurozóne tento rok pohybuje okolo 6,3 %,  budúci rok by mal klesnúť na 4,6 % a v roku 2012 na 3,9 %. Dlh sa však z tohtoročného 84,1 % vyšplhá na 86,5 % respektíve 87,8 %.

Írsko, Portugalsko a Španielsko pod drobnohľadom

Portugalsko sa vplyvom ostrých škrtov vo verejných výdavkoch a zvyšovania daní v roku 2011 opäť prepadne do recesie a s negatívnym rastom – 1 %. V roku 2012 by malo mierne rásť na úrovni 0,8 %. Krajina chce znížiť deficit zo 7,3 % tento rok na 4,9 % budúci rok, dlh však stúpne z 82,8% na 88,8 %.

Pokiaľ ide o Írsko, ktoré získalo pomoc od EÚ a MMF, ekonomika sa tento rok zmieta v recesii s negatívnym rastom – 0,2 %. Budúci rok by mala rásť na úrovni 0,7 % a v roku 2012 1,7 %.

Dublin však čelí deficitu na úrovni 32,3 %. Budúci rok ho chce znížiť na 10,3 % a v roku 2012 na 9,1 %. „Írska ekonomika je flexibilná a hoci čelí vážnym výzvam pokiaľ ide o verejné financie a bankový sektor, má kapacitu na to, aby sa z recesie dostala veľmi rýchlo. Už teraz sa to ukazuje na raste exportu,“ uviedol Rehn.

Recesia trápi aj Španielsko, budúci rok by už malo rásť na úrovni 0,7 % a rok na to 1,7 %. Deficit by mal klesnúť z 9,3 % v súčasnosti na 6,4 % budúci rok a 5,5 % v roku 2012. Madrid chce znížiť deficit o 6 %, no Komisia to nevidí veľmi reálne.

Kým deficit klesá, dlh rastie

Najvyšší dlh v EÚ má Grécko – 140,2 %. Do roku 2012 by mal dosiahnuť 156 %. V prípade Belgicka za dva roky stúpne z 98,6 % na 102,1 %. Írsky dlh by mal zasa postupne do roku 2012 dosiahnuť 114,3 %.

Slovensko – silný rast, vysoká nezamestnanosť

Slovenská ekonomika by podľa Komisie mala patriť medzi lídrov v tempe rastu – 4,1 % budúci rok, 3 % v roku 2011 a o rok neskôr 3,9 %. Rast v roku 2010 ovplyvňuje najmä vzchopenie sa nemeckej ekonomiky po kríze, ktorá je najväčším obchodným partnerom Slovenska, aj keď v roku 2011 by sa podmienky pre zahraničný obchod mali "mierne" zhoršiť.

Schodok rozpočtu by mal tento rok dosiahnuť 8,2 %. Komisia ešte na jar odhadovala 6 %. Uvítala však, že nová vláda si dala ako jeden z prioritných cieľov zníženie rozpočtového deficitu. "Návrh rozpočtu predstavuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú trochu viac na výdavkovú stranu. Implementácia týchto opatrení má viesť k redukcii deficitu na úroveň 5,3 % HDP, pri nezmenenom charaktere ohlásených politík by toto číslo malo klesnúť na 5 % v roku 2012," uvádza Komisia.

Podľa exekutívy možno očakávať mierny nárast verejného dlhu, ktorý by mal zostať na "relatívne nízkej úrovni 42, 45 resp. 47 % HDP v rokoch 2010, 2011 resp. 2012, avšak odhadovanú rýchlosť nárastu nemožno zanedbať". Komisia však varuje, že neúspešná konsolidácia by niesla so sebou ešte väčší nárast zadlženia.

Najväčším strašiakom je však nezamestnanosť, ktorá tento rok dosiahne 14,5 %. „V roku 2011 sa očakáva progresívne zlepšenie, aj keď ho negatívne ovplyvní znižovanie počtu zamestnancov v štátnom sektore. Intenzívnejšie zlepšenie by sa malo objaviť až v roku 2012, ale môžu ho ohroziť pretrvávajúce štrukturálne problémy pracovného trhu – najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných medzi krajinami EÚ či nesúlad medzi požiadavkami pracovného trhu a kvalifikáciou pracujúcich," konštatuje komisia.

(EurActiv/TASR/Reuters)