Ekonómovia MMF: Grécko už nemá šetriť, škrty zašli priďaleko

Protesty pred gréckym parlamentom. Zdroj: George Laoutaris/Flickr

Ak sa bude Grécko držať dohody s eurozónou o rozpočtovom prebytku na úrovni 3,5 % HDP, napriek odporúčaniam Medzinárodného menového fondu, potom nemôže MMF obviňovať z nanucovania ďalších rozpočtových škrtov, píšu v blogu dvaja predstavitelia Fondu.

Hlavný ekonóm MMF Maurice Obstfeld a riaditeľ európskeho oddelenia Poul Thomsen, ktorý bol zapojený do rokovaní s Aténami, sa v blogu snažia brániť Fond pred nesprávnymi informáciami, ktoré „prevracajú pravdu“.

Nový balík škrtov, ktorý grécka vláda pretlačila cez parlament, vyvolal v uliciach masové demonštrácie.

„MMF je kritizované za to, že požaduje viac fiškálnych škrtov, predovšetkým že tým podmieňuje nevyhnutné dlhové úľavy.“ V skutočnosti „MMF nepožaduje viac šetrenia. Nezmenili sme svoj názor, že v tomto momente Grécko nepotrebuje viac šetrenia. Tvrdiť, že také niečo presadzuje MMF, je prevracaním pravdy.“

Naopak, Fond varoval Atény pred snahou udržať primárny rozpočtový prebytok – prebytok rozpočtu pred splátkami dlhov – vyššie, než na 1,5 % HDP.

Video: Grécko – život so škrtmi (Deutsche Welle, EN)

„Napriek našej rade sa grécka vláda dohoda s európskymi inštitúciami na ďalšom stlačení výdavkov, ak to bude potrebné na dosiahnutie prebytku 3,5 % HDP.“ Požiadavku na vysoký prebytok presadzuje najmä Nemecko a jeho spojenci v Eurozóne.

„Myslíme si, že tieto škrty zašli už priďaleko, no program ESM ich predpokladá ešte viac“, píšu Obstfeld a Thomsen.

Účasť Fondu v ďalšej pomoci neistá

Minulý týždeň dohodli ministri financií čiastkové úpravy gréckeho dlhu – balík obsahoval úpravu úrokových mier, či predĺženie splatnosti. MMF to však považuje za nedostatočné. Požaduje zníženie celkovej hodnoty dlhu, aby sa dostal na udržateľnú úroveň, a Grécko sa dokázalo samofinancovať aj po skončení tretieho programu v polovici roku 2018.

Fond tým podmieňuje svoju účasť v pôžičkovom programe. Rozhodnutie má padnúť do konca roka. Bez MMF bude udržanie programu a poskytnutie ďalších tranží politicky zložité. Nemecký a holandský parlament podmienili poskytovanie ďalších pôžičiek účasťou Fondu.

Grécky dlh je vysoko neudržateľný, a udržateľným ho neurobia žiadne štrukturálne reformy, bez podstatného odpustenia dlhu.

Túto pozíciu zopakovali predstavitelia fondu aj v blogu: „Grécky dlh je vysoko neudržateľný, a udržateľným ho neurobia žiadne štrukturálne reformy, bez podstatného odpustenia dlhu.“

Blíži sa ďalšia kríza?

Bez ďalších tranží pôžičiek z tretieho programu nebudú Atény schopné splácať staré záväzky. Bežné výdavky sú schopné kryť do apríla, potom ich čaká väčší objem splátok. Ak by ho aj zvládli, ďalší ešte väčší balík budú potrebovať začiatkom leta.

Prísľub zníženia dlhu bol súčasťou dohody o treťom záchrannom balíku z leta 2015. Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble však akékoľvek úvahy o škrtoch v istine odmieta. Je nepravdepodobné, že nemecká vláda zmení názor pred budúcoročnými voľbami.