Ekopotraviny sú zdravšie: Komisia predstavila plán na podporu ekofariem

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski pri predstavení Akčného plánu rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Európska komisia predstavila plán, ako chce dosiahnuť, aby ekofarmy pokrývali 25 percent poľnohospodárskej plochy. Spoločná poľnohospodárska politika dá peniaze a nový akčný plán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu zaistí zvýšenie dopytu po ekopotravinách.

Európska komisia predstavila vo štvrtok (25. marca) akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ide o dlhoočakávaný dokument, ktorý má ukázať, ako chce EÚ dosiahnuť, aby viac európski farmári na väčšej ploche hospodárili bez pesticídov a chemických hnojív a s väčším rešpektom k prírode.

Konkrétne, plán má pomôcť naplniť hlavný cieľ potravinovej stratégie Z farmy na stôl – mať do roku 2030 aspoň 25 percent poľnohospodárskej pôdy v ekologickom režime. V súčasnosti je v celej Únii toto číslo na úrovni necelých deväť percent. Slovensko je v tomto ukazovateli mierne nad priemerom EÚ, keď ekofarmy pokrývajú asi desať percent agrárnej pôdy, čiže zhruba 200 tisíc hektárov.

Ekologické poľnohospodárstvo v Únii a na Slovensku (INFOGRAFIKA)

Aby Slovensko splnilo cieľ potravinovej stratégie EÚ Z farmy na stôl, muselo by rozlohu ekofariem zvýšiť o takmer 300 tisíc hektárov. Dnes sa ekologickým spôsobom hospodári na 197 tisíc hektároch, čo je asi 10 percent ornej pôdy.

Prečo to je dôležité

Komisia v oznámení k stratégii pripomína, že ekologická agrovýroba je spojená so sériou výhod. Ekologicky chované zvieratá majú lepšie životné podmienky a podáva sa im menej antibiotík, ekologickí poľnohospodári majú vyššie príjmy a spotrebitelia vďaka logu ekologickej výroby EÚ presne vedia, čo nakupujú.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski počas predstavenia plánu ako hlavnú výhodu vyzdvihol zdravie.

„Naši spotrebitelia si môžu byť istí, že všetky potraviny na našom trhu, či z Európy alebo dovezené, sú bezpečné. Ekologická produkcia a ekologické postupy by ale okrem toho mala zaistiť aj o niečo vyššie zdravotné štandardy,“ povedal poľský eurokomisár s tým, že by bol najradšej, keby celé poľnohospodárstvo v EÚ produkovalo iba v ekologickom režime.

Eliška a Michal z Dream Farm: Rýľ sme doteraz použili raz, do našej pôdy sa vrátil život

Malá žitnoostrovská farma sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu, ktorého základom je zlepšovanie kvality pôdy. „Tým je aj pestovanie výnosnejšie. Náš produkt je kvalitatívne neporovnateľný s tým, čo sa dá bežne kúpiť v obchodoch,“ hovoria zakladatelia farmy Dream Farm

„Potraviny vyrobené bez použitia chémie sú zdravšie,“ dodal Wojciechowski.

Ekologické poľnohospodárstvo má ale ešte jednu výhodu, ktorá nie je v prípade konvenčného poľnohospodárstva samozrejmosťou: podporuje biodiverzitu. Ekologicky obhospodarované polia podľa Komisie vykazujú približne o 30 percent viac biodiverzity.

„Poľnohospodárstvo je jednou z hlavných príčin straty biodiverzity, pričom strata biodiverzity je jednou z najväčších hrozieb pre poľnohospodárstvo. Naliehavo potrebujeme v našom vzťahu s prírodou dosiahnuť vyvážený stav,“ uviedol výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans.

Čo Komisia navrhuje

Hlavným cieľom akčného plánu je podporiť výrobu a spotrebu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Zameraný je aj na výrazné zvýšenie objemu ekologickej akvakultúry.

Obsahuje 23 opatrení zhrnutých do troch osí – podpora spotreby, zvýšenie výroby a zlepšenie udržateľnosti sektora.

Komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby zostavili vlastné národné akčné plány ekologickej výroby v snahe zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva na ich území. Kľúčovým faktorom, ktorý podnieti poľnohospodárov prejsť na ekologické poľnohospodárstvo a zvýšiť tak ziskovosť a odolnosť, je rastúca spotreba produktov ekologickej agrovýroby. Akčný plán preto obsahuje viaceré opatrenia zamerané na podporu dopytu, udržanie dôvery spotrebiteľa a priblíženie ekologických potravín občanom.

Rastliny od farmárov infúziu nepotrebujú, ekofarmy by mali byť poľnohospodárskym normálom

Ekologické poľnohospodárstvo je na Slovensku dnes na okraji záujmu poľnohospodárskych politík. Zmenu môže priniesť nové poľnohospodárska politika a potravinová stratégia Z farmy na stôl.

Rok 2021 bude v mnohých ohľadoch kľúčový pre európske, ale aj slovenské poľnohospodárstvo. Po niekoľkých rokoch rokovaní sa …

Medzi tieto opatrenia patrí informovanie a komunikovanie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podpora spotreby produktov ekologickej agrovýroby, stimulovanie širšieho využívania ekologických potravín vo verejných jedálňach prostredníctvom verejného obstarávania a tiež zintenzívnenie distribúcie týchto produktov v školskom programe EÚ.

Kým akčný plán sa postará o propagáciu, finančnú podporu má zaistiť Spoločná poľnohospodárska politika. V súčasnosti na podporu ekologického poľnohospodárstva plynie približne 1,8 percenta dotácií z agropolitiky EÚ, čiže 7,5 miliardy eur. Ekologické režimy v období 2023 až 2027 budú mať rozpočet 38 až 58 miliárd eur – podľa toho, aká bude výsledná dohoda inštitúcií EÚ, ktoré teraz rokujú o nových pravidlách agrodotácií po roku 2023.

Nové eko-obvody

Opatrenia sú zamerané aj na prevenciu potravinových podvodov, zvýšenie dôvery spotrebiteľov a zlepšenie vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Komisia v snahe zvýšiť informovanosť o ekologickej výrobe bude každoročne organizovať „deň EÚ ekologických potravín,“ či zavedie ocenenia v reťazci ekologických potravín ako uznanie výnimočnosti vo všetkých jeho fázach.

Zároveň chce podporovať vývoj ekologických sietí cestovného ruchu prostredníctvom „eko-obvodov,“ čiže oblastí, kde poľnohospodári, občania, poskytovatelia služieb cestovného ruchu a samosprávy spolupracujú v snahe o udržateľné riadenie miestnych zdrojov na základe ekologických zásad a postupov.

V neposlednom rade sa má zlepšiť výkonnosť ekologického poľnohospodárstva z hľadiska udržateľnosti. Nové opatrenia budú zamerané na zlepšenie životných podmienok zvierat, zabezpečenie dostupnosti ekologických osív, zmiernenie uhlíkovej stopy sektora a minimalizáciu používania plastov, vody a energie.