Elektrárne s uskladňovaním CO2 zatiaľ počkajú

Krátka správa

Technológia zachytávania a uskladnenia CO2 (CCS) je „sľubnou technológiou,“ ale pred tým, ako bude ošetrená legislatívou, bude potrebné ju ešte skúmať. Vo svojom stanovisku zo 7. júna 2007 to tvrdí Európska asociácia elektrického priemyslu. „Eurelectric verí, že by bolo predčasné uložiť povinnosť zaviesť CCS do roku 2020 tak, ako to navrhla Európska komisia vo svojom januárom balíku Strategický energeticky prehľad.“

Na druhej strane je Eurelectric presvedčená, že CCS by malo byť podrobené konkurencii „na hracom poli“ s ostatnými technológiami nízko uhlíkovej tvorby elektrickej energie. Európski zákonodarcovia by ju mali včleniť do systému obchodovania s emisiami.

Vo svojom januárovom balíku navrhla Komisia podporu „udržateľnej tvorby elektrickej energie z fosílnych palív“ s cieľom dosiahnuť „nízko uhlíkovú budúcnosť fosílnych palív“ do roku 2020. „Dnes Komisia verí, že do roku 2020 by mali byť všetky nové, uhlie spaľujúce elektrárne vybavené technológiou CCS a už jestvujúce elektrárne by mali tento prístup nasledovať.“

Cieľom Komisie je do roku 2015 podporiť rozvoj 12 veľkých ukážkových elektrární a poskytnúť tak „čistú perspektívu“ plyn spaľujúcim elektrárňam v oblasti limitovania produkcie CO2.

Komisia tvrdí, že „znepokojenie sa netýka len klimatických zmien, ale je to rovnako aj o bezpečnosti energetických dodávok pre Európu.“ Viac ako 50% elektrickej energie v Európe je vyrobených práve z uhlia a zemného plynu, preto tieto energetické suroviny zostávajú dôležitou súčasťou energetickej skladby.

Priekopníkom technológie CCS je ropný priemysel. Do nálezísk v Severnom mori je tlačený skvapalnený CO2, čo má priniesť ťažobným spoločnostiam zisk v podobe vyťaženia väčšieho množstva ropy. Implementácia projektu, ktorý je podporovaný aj vládami Veľkej Británie a Nórska, je do roku 2010 rozdelená na jednotlivé fázy. Uskutočňujú ju firmy Shell a Statoil.

Vo februári 2007 francúzsky ropný gigant Total oznámil začatie projektu napumpovania 150tis. ton tekutého CO2 do vyťažených nálezísk zemného plynu v Rousse (Pyreneje) počas obdobia dvoch rokov. S pumpovaním by sa malo začať v novembri 2008.

Očakáva sa, že Komisia predstaví prvé politické návrhy o CCS na jeseň 2007.