Energetická dohoda EÚ-Rusko už na jeseň?

 

Pozadie:

Zmluva o energetickej charte pokrýva kľúčové oblasti obchodu, ochrany investícií, efektivity energie, environmentálnych otázok a riešenia sporov. Zmluva bola podpísaná v roku 1994 a stala sa účinnou v roku 1998. V súčasnosti má 51 signatárskych štátov vrátane Ruska, z ktorých 46 zmluvu aj ratifikovalo. Medzi signatármi je väčšina štátov juhovýchodnej Európy, niekdajšie krajiny SNŠ a stredoázijské štáty, Japonsko, Nórsko a ďalšie.

Tranzitný protokol, voliteľný dodatok k zmluve, je v súčasnosti predmetom rokovaní medzi EÚ a Ruskom. Otázka tranzitu sa dostala do popredia politickej agendy počas sporu o zemný plyn medzi EÚ a Ruskom v januári 2006, keď odstavenie dodávok pre Ukrajinu spôsobilo narušenie dodávok v niektorých štátoch EÚ.

Rusko túto zmluvu podpísalo, ale este ju neratifikovalo.

Otázky:

Piebalgs je optimistický vzhľadom na možnosť dohody s Ruskom je „možná“, ale nie pred konferenciou o energii medzi EÚ a Ruskom v októbri 2006 a iste nie pred stretnutím G8 v St. Petersburgu v júli 2006, povedal komisár francúzskemu denníku Les Echos.

„Rusko zdieľa a bude naďalej zdieľať princípy energetickej charty, ale nie sme šťastní s istými vecami, ktoré sú obsiahnuté v dohodách o energetickej charte,“ povedal ruský minister financií Alexej Kudrin po stretnutí ministrov financií krajín G8 v St. Petersburgu 10. júna.

Kudrin povedal, že Moskva by chcela, aby sa charta venovala otázke rozvoja jadrovej energie a uznala Rusko ako dodávateľa jadrovej energie. Moskva tiež váha pri tom, aby umožnila stredoázijským krajinám prospievať z prístupu k ruským tranzitným plynovodom, čo by týmto štátom umožnilo predávať ich zemný plyn o 50% lacnejšie než Rusku v Európe. Tvrdí to Igor Šuvalov, poradca prezidenta Putina.

Rusko by mohlo získať jasné prínosy z toho, že by poskytlo iným voľný prístup pre svoje produkčné a tranzitné zariadenia, povedal Putin hlavám štátov EÚ na samite EÚ-Rusko v máji 2006. „Otázkou je, čo za to obratom dostaneme my? Pýtame sa, kde sú vaše zásoby a plynovody. Ak (Európa) žiadne nemá, potom sa musíme obzrieť za inými oblasťami spolupráce,“ povedal Putin.

Rokovania o tranzitnom protokole naďalej pokračujú a mohli by byť otvorené na podpis v nadchádzajúcich mesiacoch za predpokladu, že bude dosiahnutá dohoda o týchto otázkach. „Od konca roku 2005 strany preskúmali nové návrhy, podľa ktorých by najvýznamnejšie práva, plynúce z tranzitného protokolu, by boli rozšírené na vnútroeurópske plynovody cez mechanizmus stanovenia kritérií,“ povedal pre EurActiv André Mernier, generálny tajomník pre energetickú chartu.

Ďalšie kroky:

  • 15.-17. júl 2006: samit G8 v Petrohrade
  • október 2006: energetická konferencia medzi EÚ a Ruskom