Energetika jadrom vonkajších vzťahov EÚ?

Pozadie:

Na summite medzi EÚ a Ruskom 24. novembra budú energetické otázky najvyššou prioritou. Diskusie sa sústredia na obnovenie desať rokov starej dohody o partnerstve a spolupráci (PCA), ktorá by vo svojej novej podobe mala obsahovať tiež oblasti energie, obchodu a ľudských práv.

Úsilie EÚ sa koncentruje na to, aby Rusko súhlasilo v novej zmluve s princípmi Zmluvy o energetickej charte, ktoré sa týkajú napr. vzájomného prístupu na energetické trhy a minimálnych záruk pre energetické investície alebo pravidiel pre tranzit.

Rusko odmieta ratifikovať túto chartu, pričom jadrom jeho obáv je protokol o tranzite.

Otázky:

Komisia hľadá spôsoby, ako možno posilniť jej súčasnú politiku tak, aby obsahovala dôležité ustanovenia o energetike v zmluvách o vonkajších vzťahoch so susednými krajinami. Návrhy by mali byť k dispozícii na „budúci týždeň“, povedala na otvorení konferencie v Bruseli, ktorá sa koná 20.-21. novembra, komisárka Ferrero-Waldnerová.

Predseda Komisie Barroso dodal, že zamýšľa spraviť z eneretiky ústrednú otázku každého summitu, ktorý bude mať EÚ v priebehu roka 2007 s ďalšími krajinami.

Nová politika by brala viac do úvahy „vitálnu úlohu, ktorú zohrávajú susedia v bezpečnosti EÚ, či už ide o dodávateľské alebo tranzitné krajiny,“ povedala Ferrero-Waldnerová a uviedla ako príklady oblastí pre spoluprácu právne rámce, prepojenia sietí, efektivitu energie, obnoviteľné zdroje energie a jadrovú bezpečnosť.

 Transkaspicko-čiernomorský strategický tranzitný energetický koridor

 V centre návrhov bude, v spolupráci s USA a Ruskom, rozvoj „transkaspicko-čiernomorského strategického tranzitného energetického koridora“, ktorý by obsahoval aj Kazachstan a Azerbajdžan.

Ferrero-Waldnerová povedala, že Komisia analyzuje spôsoby rozvoja „subregionálnych energetických trhov“ vo východnej Európe, na Kaspiku, v strednej Ázii a na Kaukaze, ako aj posilnenie spolupráce s Ukrajinou, Moldavskom a Bieloruskom.

 Cieľom, povedala Ferrero-Waldnerová, je „podporiť konvergenciu týchto energetických trhov k trhu EÚ“.

„Mali by sme sa v strednodobom horizonte usilovať o plne rozvinutú spoločnú energetickú oblasť medzi EÚ a Čiernym morom a Kaspikom, fungujúcu na základe vnútorného trhu EÚ s energiou,“ dodala.

Bude tiež vytvorený „susedský investičný fond“, ktorý by mal „uľahčiť dôležité energetické projekty, najmä v infraštruktúre, ktorá je v spoločnom záujme,“ dodala.

Návrh bude tiež obsahovať plány na rozšírenie trhových princípov Zmluvy o energetickom spoločenstve, do týchto regiónov. Táto zmluva, ktorá sa v súčasnosti týka krajín juhovýchodnej Európy, bola nedávno rozšírená o vzťahy s Moldavskom, Nórskom a Tureckom ako pozorovateľskými krajinami.

Stredomorie

V Stredomorí by bol podľa Ferrero-Waldnerovej dlhodobým cieľom Komisie vytvorenie spoločnej energetickej oblasti medzi EÚ a krajinami Stredomoria.

„V nasledujúcom kroku by bol zahrnutý tiež Perzský záliv,“ dodala.

 Ďalšie kroky:

  • 23. november 2006: Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku bude diskutovať o energetickej politike
  • 24. november 2006: summit EÚ-Rusko