Envirotabuľku Yale vedú krajiny EÚ

 

Krátka správa:


Lídrom z oblasti politiky a biznisu, stretávajúcim sa v Davose na Svetovom ekonomickom fóre, bola včera prezentovaná štúdia univerzity Yale, posudzujúca environmentálne výkony 133 krajín.

Environmental Performance Index 2006 meria súbor šestnástich ukazovateľov, rozdelených do šiestich kategórií: environmentálne zdravie, kvalita ovzdušia, vodné zdroje, biodiverzita a habitat, produktívne prírodné zdroje a udržateľná energia.

Nový Zéland je na vrchole rebríčka, nasledovaný šiestimi krajinami EÚ (Švédsko, Fínsko, ČR, Veľká Británia, Rakúsko, Dánsko), Kanadou, Malajziou a Írskom. Vcelku je v prvej desiatke sedem krajín EÚ. Najnižšie sa v rebríčku umiestnili chudobné africké krajiny (Etiópia, Mali , Mauretánia, Čad a Niger), čo naznačuje, že bohatstvo krajiny je „významným determinantom environmentálneho výkonu,“ tvrdia autori.

Ale okrem bohatstva štúdia tiež identifikuje politické rozhodnutia ako vedúci faktor. „Na každej úrovni rozvoja dosiahnu niektoré krajiny environmentálne výsledky, ktoré ďaleko prevyšujú ich referenčnú skupinu a demonštrujú tak, že politické rozhodnutia tiež ovplyvňujú výkony,“ tvrdia akademici. Poukazujú na to, že Švédsko, ktoré sa umiestnilo na druhom mieste, „produkuje omnoho lepšie environmentálne výsledky než Belgicko (39. miesto).

„Ukazuje sa, že dobrá vláda je kritickým motorom environmentálneho výkonu,“ komentuje Daniel C. Esty, riaditeľ Yale Center for Evnironmental Law and Policy. Slovensko sa umiestnilo na 25. mieste, Česká republika je 4., Rakúsko 6.