E.ON vinný za výpadky energie?

Krátka správa:

„Kaskáda výpadkov siete“ nasledovala po tom, čo E.ON Netz „neprijal riadne protiopatrenia na zníženie toku“ na linke s 380 kV v severnom Nemecku, tvrdí správa, pripravená Úniou pre koordináciu transmisie eletrickej energie (UCTE). E.ON Netz je prevádzkovateľom rozvodového systému a pobočkou E.ON, ktorý je najväčším poskytovateľom energetických služieb na svete, pokiaľ ide o fakt, že je vlastnený investormi a nie priamo štátom.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs, ktorý prezentoval výsledky správy v Bruseli 30. januára 2007, k tomu dodal: „Európa by sa mala poučiť z tohto výpadku, ktorý ponechal milióny Európanov v rôznych členských štátoch bez elektrickej energie a prísť so silnejšími štandradmi pre bezpečnosť siete“.

Správa tvrdí, že E.ON Netz nedostatočne komunikoval s inými prevádzkovateľmi rozvodových sietí v dostatočnom predstihu pred plánovaným odstavením linky Conneforde-Diele, aby sa mu podarilo zvládnuť situáciu. Toto vypnutie spôsobilo reťazovú reakciu, ktorej výsledkom bolo to, že európska rozvodová sústava sa rozdelila na tri oddelené oblasti, ktoré, vzhľadom na to, že boli odrezané od ostatných oblastí, nedokázali dostatočne vyvážiť nevyrovnanosti v dodávkach elektrickej energie. „Nerovnováha v západnej oblasti spôsobila veľký pokles frekvencie, čo spôsobilo prerušenie dodávok pre viac než 15 miliónov európskych domácností,“ tvrdí správa.

Správa sa končí nasledovne: „Narušenie bolo spôsobené v časti siete, ktorú kontroloval E.ON Netz. Veľmi rýchle rozdelenie vzájomne prepojenej siete už nemohlo byť zastavené po tom, čo sa začal kaskádovitý výpadok liniek. Kvôli dobrému fungovaniu protiopatrení na úrovni UCTE v jej jednotlivých kontrolných oblastiach bolo zabránené celoeurópskemu výpadku“.

Komisia svoju pozíciu uzavrela nasledovným spôsobom: „Po prvé, E.ON Netz nemal vhodnú bezpečnostnú procedúru a dokonca nemal ani technické nástroje k tomu, aby si overil, či systému operuje v rámci bezpečnostných limitov.“

„Po druhé, ďalšie európske rozvodové systémy a ich prevádzkovatelia nedostali informácie o aktivitách, prijatých nemeckým operátorom.“

„Po tretie, nedostatočné vhodné investície ako na úrovni spoľahlivosti a prevádzkovania siete by mali byť tiež niesť vinu. Ďalšie otázky, ktoré by mali byť vyriešené, sú správanie sa distribučných sietí a v prípade narušenia odpojenie a opätovné pripojenie generátorov.“