EP sa spája do útoku proti členským štátom

Európski ľudovci, sociliasti, liberáli aj zelení dali dnes spoločne v Štrasburgu počas plenárnej schôdze a dva dni pred summitom EÚ jasne najavo, že nebudú akceptovať návrat k medzivládnej Únii, naopak v krízových časoch je treba Európy viac.  V rukách majú svoje posilnené právomoci, predovšetkým v oblasti rozpočtu.

 „Kríza nás ovplvňuje, Lisabonská zmluva priniesla Parlamentu viac zodpovednost, veci sa zmenili“, vyhlásil Joseph Daul. „Musíme opustiť medzivládny princíp a musíme garantovať komunitárnu metódu. V rôznych oblastiach od hospodárstva až po výskum je jedinou užitočnou úrovňou rozhodovania európska úroveň“, povedal Daul.  

Lídri členských štátov by sa podľa europoslancov mali prestat správať ako že sa nič nezmenilo. Hru podľa nich treba hrať podľa nového inštitucionálneho rámca, ktorý predstavuje Lisabonská zmluva.  

„Pol miliardy ľudí v EÚ závisí na odvahe lídrov pristúpiť k odvážnym politickým rozhodnutiam.  Ak nevieme v kríze zmeniť naše chovanie, tak potom už neviem kedy“, zakončil líder ľudovcov.  

Za bežných okolností jeden z jeho najväčších politických rivalov šéf socialistov Martin Schulz uviedol, že takáto tlačová konferencia je aspoň za jeho kariéry v EP bezprecedentnou.

Bez ohľadu na nemalé rozdiely v názoroch chcú dať lídri politických skupín najavo, že Parlament je v bojovnej nálade, vysvetlil Schulz.   

Kritizoval stav, za ktorého Paríž a Berlín diktujú smerovanie v kľúčových ekonomických otázkach. „Máme medzi sebou iné názory na to ako vpred, ale máme rovnaký názor, že nesúhlasíme so smerovaním Rady. Hlavy štátov chcú rozhodovať na základe francúzkeho a nemeckého líderstva ale európske inštitúcie musia bojovať za komunitárny princíp“. Ten podľa neho reprezentuje predovšetkým Komisia.  

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a nemecká kancelárka Angela Merkelová sa včera na bilaterálnom stretnutí v Berlíne dohodli na okresanom modeli európskeho hospodárskeho riadenia. Zapojení by do neho mali byť všetky členské štáty, nie len eurozóna.  

Ich predstava je, že to bude Európska rada, teda pravidelné stretnutia lídrov, ktorá by mala hrať ústrednú úlohu pri vynucovaní nových opatrení. Podľa Európskeho parlamentu to ale jednoznačne má byť Európska komisia.  

„Treba nás brať vážne. Chceme silnú Komisiu, za predpokladu, že Komisia to chce tiež“, vyhlásil Schulz.

Skupiny pripravujú spoločné uznesenie o rôznych aspektoch rozvoja EÚ a stratégii EÚ 2020. Šéf socialistov upozornil, že stratégia musí byť nutne naviazaná na finančnú perspektívu. „EÚ nemôže byť pre všetko obetným baránkom, to v dhodobom horizonte nefunguje. Potrebujeme viac Európy a nie renacionalizáciu ani opätovný návrat k medzivládnemu aspektu.“

Guy Verhofstadt za skupinu liberálov predstavil päť pilierov, na ktorých ma stáť globálna hospodárska stratégia, ktorú skupiny načrtnú v uznesení Európskeho parlamentu.

Prvým pilierom je Pakt stability pre silnejšie euro, ktorý by obsahoval efektívne sankcie a skríning národných rozpočtov predtým ako ich schvália národné parlamenty. Jeho súčasťou má byť aj väčšími právomocami vyzbrojený Eurostat.  

Druhým bodom je skutočné hospodárske riadenie. Tu sa podľa Verhofstadta EP značne líši v názore s Radou. Podľa poslancov by to mala byť Európska komsia, nie členské štáty, ktorá by mala v tomto držať kormidlo.  

Tretí pilier stavia EP na tom, že Pakt stability nestačí ale je treba aj stratégiu rastu. Tá by mala vychádzať z idei dobudoveného vnútorného trhu podľa Montiho správy a investícií do infraštruktúry hlavne vo východnej Európe. Tie by mali byť financované podľa europoslancov cez európske pôžičky, cez innovatívne finančné zdroje a lepšie vyberanie daní.  

Štvrtým pilierom je lepšia pripravenosť na budúce krízy. S tým súvisí vytvorenie Európskeho menového fondu a preskúmanie možnosti vytvorenie trhu s európskymi dlhopismi.

Nakoniec je to na piatom mieste ambiciózna stratégia EÚ 2020. Parlament žiada, aby sa pri vyjednávaní o nej okamžite prestala používať otvorená metóda koordinácie. EP už dlhšie kritizuje, že sa členské štáty potichu dohadujú na zmierňovaní ambícií podľa svojich preferencií a hrozia, že neschvália rozpočet pre vlajkové iniciatívy stratégie. Verhofstadt tvrdí, že to čo dostanú vo štvrtok lídri na summite na stôl je len Lisabonská stratégia trochu otočená doprava.

Podľa šéfa liberálov stratégia nevyhnutne potrebuje machanizmus cukru a biča.

Pozície

Martin Schulz, predseda skupiny Socialistov a Demokratov, spochybnil úlohu predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya. Najväčšou chybou Lisabonskej zmluvy je, že europoslanci stále pracujú s predsedníctvami, ktoré predstavujú členské štáty na báze rotácie a neochota Van Rompuya prebrať zodpovednosť za kľúčové rozhodnutia.  

Rebecca Harms, jedna so spolupredsedníčok Zelených / EFA uviedla, že je veľmi významné, že štyri hlavné politické skupiny v EP "stoja plece pri pleci a v takomto kľúčovom momente hovoria jedným hlasom“. Lídri EÚ podľa nej nezvládli určiť kurz von z krízy a ohrozujú medzinárodné úsilie o finančnú reformu a opatrenia na zmierňovanie zmien klímy.

"Francúzi a Nemci ukázali, že nie sú schopní dospieť ku konsenzu. Riešenie krízy sa nemôže obmedziť len na konsolidáciu rozpočtov štátov, ktoré majú problémy. Namiesto toho musíme rozmýšľať o tom ako umožniť rast a rozvoj.“

Belgický europoslanec Guy Verhofstadt, líder liberálnej skupiny ALDE hovorí, že Parlament sa spojil v snahe vyslať lídrom EÚ signál. „Nie je to Grécko na ktoré sa všetci dívajú. Je to spôsob akým Európa riadi svoje finančné záležitosti.“