EP: WTO potrebuje parlamentné zhromaždenie

Poslanci za zaoberali správou taliankej poslankyne Cristiany Muscardini o návrhoch na zefektívnenie Svetovej obchodnej organizácie, ktorej pravidlá upravujú medzinárodný obchod.

„Nadišiel čas usporiadať vyváženú diskusiu o reforme WTO z inštitucionálneho hľadiska a o jej zefektívnení a zdemokratizovaní“, povedala talianska spravodajkyňa.

Parlamentné zhromaždenie WTO, ktoré text navrhuje vytvoriť, by malo pozostávať z národných poslancov všetkých členských štátov, ktorých je k dnešnému dňu 151. Ako povedala Muscardini, predovšetkým Európsky parlament si želá „demokratickejšiu a účinnejšiu Svetovú obchodnú organizáciu“.

Slovenská nezávislá europoslankyňa Irena Belohorská vo vystúpení v pléne, spochybnila refomu WTO tak ako ju navrhuje Sutherlandova správa. „Ako vieme, pán Sutherland v súčasnosti stojí na čele dvoch nadnárodných gigantov, BP a Goldman Sachs International. Ostatní členovia jeho tímu sú bývalí diplomati, biznismeni a akademici, z ktorých žiadny nie je známy kritikou súčasného systému. Pri všetkej úcte k pánovi Sutherlandovi a členom jeho tímu sa teda pýtam: Koho záujmy bude reforma WTO, ktorú navrhujú uvedení pani obhajovať: záujmy rozvojových krajín alebo záujmy nadnárodných spoločností?“

Európsku úniu zastupuje pri rokovanich s WTO Európska komisia.  Tlak na rokovania v rámci WTO sa stupňuje s prudko rastúcimi cenami základných potravín na svetových trhoch. Podľa eurokomisára pre obchod Petra Mandelsona by WTO malo tlačiť na potraviny produkujúce krajiny, aby udržiavali export. Niektoré krajiny ho totiž zastavili pred obavami z domáceho nadostatku.

Ďalším z paralmentných z návrhov je zlepšenie spolupráce WTO s inými medzinárodnými organizáciami ako Medzinárodná organizácia práce či Svetová banka. Obchodné pravidlá uplatňované v rámci WTO by tiež mali byť v súlade s dodržiavaním ľudských práv a so sociálnymi a ekologickými normami. Akákoľvek reforma globálnej organizácie bude musieť byť výsledkom širokého konsenzu, kedže sa v organizácii prijímajú rozhodnutia jednomysleľne.