Estónsko definitívne bude mať od januára euro

zdroj: flickr, autor: Blackmuse

Po odporúčaní prijať Tallin do eurozóny, ktoré v máji dala Európska komisia, sa s týmto záverom stotožnil aj ECOFIN. Rada ministrov rozhodla aj o konverznom kurze medzi eurom miestnou menou na úrovni 15,6466 estónskych korún za jedno euro.

Estónsko, krajina s 1,4 milióna obyvateľov má už len šesť mesiacov na to, aby pripravilo všetko na hladký prechod k jednotnej mene.

Z desiatky členských krajín, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 už Slovinsko, Cyprus, Malta a Slovensko stihli splniť konvergenčné kritériá, ktoré pokrývajú cenovú stabilitu, verejný dlh, stabilitu výmenného kurzu a dlhodobé úrokové miery.

Slovensko sa stalo 16. členom eurozóny v januári 2009, keď spoločná európska mena oslavovala desiate výročie svojho vzniku.

Na pozadí gréckej dlhovej krízy a pretrvávajúcom napätí v eurozóne sa stane Estónsko v poradí už jej sedemnástou členskou krajinou. Ďalší v rade Česká republika, Maďarsko a Poľsko si pravdepodobne ešte niekoľko rokov počkajú.

Hospodárska kríza, ktorá viedla k rastu rozpočtových deficitov oddialila prijatie eura pre Bulharsko až po roku 2013 a v prípade Rumunska po roku 2015.

Obavy ECB

Estónsko bude platiť jednotnou menou napriek obavám Európskej centrálnej banky, ktorá vo svojej nedávnej správe spochybňuje pripravenosť krajiny.

Správa uvádza, že existujú zmiešané signály, pokiaľ ide o schopnosť Estónska udržať úroveň inflácie. Jej nízka úroveň od polovice roka 2009 bola podľa ECB len výsledkom dočasných faktorov.

Lídri členských štátov EÚ ale prijatie Estónska za člena eurozóny, napriek týmto obavám, ktoré existovali aj v prípade Slovenska, odobrili, pričom ministri financií toto rozhodnutie 12. júla potvrdili.

Estónske eurobankovky a euromince prídu do obehu 1. januára 2011. Na národnej strane mincí bude zobrazená mapa Estónska v spojení s názvom krajiny v národnom jazyku „Eesti“.