Estónsko môže mať euro v 2011

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Napriek pochybnostiach Európskej centrálnej banky, ako dlho bude vedieť Estónsko udržať infláciu, Komisia dala jeho vstupu do eurozóny zelenú. Krajina s 1,4 miliónmi obyvateľov je podľa nej pripravená, na rozdiel od svojich pobaltských susedov, Českej republiky, Maďarska, či Poľska.

„Estónsko dosiahlo vysokú mieru udržateľnej hospodárskej konvergencie a je pripravené prijať euro 1. Januára 2011“, vyhlásil komisár pre hospodárske a menové otázky Olli Rehn.

Ak dajú súhlas aj ministri financií, čo sa očakáva, Estónsko sa stane sedemnástym členom eurozóny a piatou z „nových členských krajín“, ktoré prijali spoločnú menu. Slovinsko to urobilo už v roku 2007, Cyprus a Malta v 2008, Slovensko v 2009.

Rozhodnutie Komisie signalizuje ďalším kandidátom, že eurozóna je otvorená rozširovaniu napriek gréckej dlhovej kríze. Posledné udalosti oslabili entuziazmus medzi kandidátskymi krajinami. Poľský minister financií Jacek Rostowski v stredu vyhlásil, že Varšava sa nijak neponáhľa pripojiť k zóne jednotnej meny, pretože tá potrebuje čas na „renováciu“ po gréckej kríze.

Podľa Európskej centrálnej banky sú signály pripravenosti Estónska prijať euro zmiešané. Otázna je udržateľnosť konvergencie, najmä pokiaľ ide o infláciu.

Na nízkej estónskej inflácii – priemerne -0,7% za posledných 12 mesiacov, v porovnaní s limitom 1% – sa podľa banky podpísali najmä dočasné faktory. „Zhrnuté, existujú obavy o udržateľnosť inflačnej konvergencie v Estónsku“, tvrdí ECB.

Podľa pravidiel EÚ sú odporúčania Komisie o pripravenosti na členstvo v eurozóne záväzné. Odporúčania ECB však nie.

Ďalší nie sú pripravení

Ostatné kandidátske krajiny – Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko – podľa Komisie ešte nie sú pripravené. Trpia buď príliš vysokou infláciou, veľkými deficitmi, alebo sa ešte nepripojili j systému ERM II, ktorý je akýmsi testom stability, pred vstupom do eurozóny.

„Deväť členských krajín s „výnimkou“ urobilo na ceste k jednotnej mene nerovnaký pokrok“, konštatuje európska exekutíva.

Agentúra Reuters robila prednedávnom prieskum medzi ekonómami. Podľa vstúpia po Estónsku do eurozóny ďalší najskôr v roku 2014-2016. K podobnému výsledku sa dopracovala analýza ratingovej agentúry Fitch.

Odmena za tvrdé reformy

Estónsko prijalo minulý rok napriek hospodárskej recesii prísny program šetrenia. Aj vďaka nemu sa deficit udržal pod 3% hranicou v čase, keď vo väčšine ďalších krajín nafukujú deficity rôzne vládne programy na oživenie ekonomiky.

HDP Estónska kleslo v minulom roku o 15%. Napriek tomu vláda znížila deficit na 1,7% HDP a krajina má jeden z najmenších národných dlhov – 7,2% HDP.

Prijatie eura pre občanov a investorov v Estónsku veľa nezmení. Krajina totiž už dlho udržiava svoju menu, kroon, naviazanú na euro. Očakáva sa, že výmenný kurz bude v prechodnom období zachovaný.

(EurActiv podľa Reuters)