EÚ a Afrika riešia migráciu a únik mozgov

Krátka správa

Prvá konferencia EÚ a Africkej únie (AÚ) na tému migrácie sa uskutočnila v líbyjskom Tripolise 22.-23. novembra 2006. Africkí a európski ministri prijali „Spoločnú deklaráciu EÚ a Afriky o migrácii a rozvoji“, v ktorej sa zhodli na užšej spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii prostredníctvom rozvoja.

Jednou z otázok diskutovaných na konferencii bol „únik mozgov“, ktorý „môže mať vážne dopady na Afriku“. V spoločnej deklarácii sa strany „zaviazali k podpore politík a reforiem na zníženie úniku mozgov“, a to prostredníctvom podpory sociálneho a ekonomického rozvoja, rozvoja ľudského kapitálu, posilnenia vzdelávacích systémov a „podporných programov pre podporu mobility a dočasný návrat členov diaspory s potrebnými zručnosťami do krajín pôvodu, aby tak prispeli k vytváraniu kapacít (pre rozvoj)“.

„Imigrácia nie je problémom bezpečnosti. Je problémom potlačenia dôvodov – chudoby, ozbrojených konfliktov a nezamestnanosti“, povedal komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť Franco Frattini.

Na konferencii však Únia odmietla návrh ministrov AÚ na vytvorenie špeciálneho rozvojového fondu, financovaného Úniou, ktorý by slúžil pre projekty určené na prevenciu odchodu mladých Afričanov do Európy. Takýto fond by mohol byť eventuálne vytvorený z príspevkov európskych a afrických krajín, ako aj medzinárodných partnerov a finančných inštitúcií. „Som presvedčený, že africké krajiny potrebujú vytvorenie migračných agentúr, ktoré budú schopné koordinovať dopyt a ponuku“, povedal komisár pre rozvoj Louis Michel.