EÚ a Čína sa hádajú kvôli zemiakom

zdroj: flickr, autor: avlxyz

Ide o prvý prípad svojho druhu a sťažnosť prichádza v čase, kedy eurokomisár pre dane a colnú úniu Algirdas Šemeta pricestoval do Šanghaja, aby na Čínu vyvinul tlak ohľadne pašovania cigariet a obchodovania s falšovanými výrobkami.

Čína sa podľa vyjadrení tamojších predstaviteľov obáva, že členské krajiny podporujú svoje spoločnosti pôsobiace v oblasti škrobových zemiakov spôsobom, ktorý poškodzuje domáce odvetvia. Čínske ministerstvo obchodu dokonca podľa vyhlásení začalo vyšetrovanie po tom, čo dostalo sťažnosti od Čínskeho združenia škrobového priemyslu. Peking potvrdil, že prešetrovanie bude prebiehať v súlade s domácimi pravidlami a pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom celý proces bude spravodlivý a transparentný.

Ak zistenia preukážu, že európske vlády poskytujú domácim exportérom zakázané subvencie, podnikne proti dovozom z Európy odvetné opatrenia. Hovorca Komisie potvrdil, že Brusel sťažnosť Číny dostala a ide o prvý prípad, kedy Peking podal sťažnosť na nezákonné subvencovanie zo strany EÚ. Komisár Šemeta sa vyjadril, že nemá v úmysle o tejto záležitosti diskutovať počas stretnutia s čínskymi colnými predstaviteľmi.

Podľa hovorcu Komisie sa bude Brusel „aktívne podieľať na vyšetrovaní a bude pozorne sledovať, či čínske úrady dodržiavajú relevantné pravidlá WTO v oblasti vyšetrovania poskytovania nezákonných subvencií“. Dodal tiež, že „Komisia bude naďalej monitorovať ochrannú obchodnú aktivitu Číny a vyvinie príslušné opatrenia ak Čína zavedie nástroje, ktoré nie sú v súlade s pravidlami WTO. V ostatnom čase budú bilaterálne vzťahy EÚ  s Čínou pokračovať v obchodovaní ako doteraz“.

Zvyčajne nevýrazné odvetvie so škrobovými zemiakmi si prednedávnom vyslúžilo zvýšenú pozornosť po tom, čo Komisia povolila spoločnosti BASF pestovať geneticky modifikované škrobové zemiaky Amflora.