EÚ a Spojené štáty sa zaviazali otvoriť svoj letecký trh

Vyjadrenie „záväzku zapojiť sa do procesu smerujúcemu k takejto reforme“ je súčasťou návrhu dokumentu týkajúceho sa druhého kola vyjednávaní Open skies. Ten obe strany predstavili včera 25. marca.

Eurokomisár pre dopravu Siim Kallas povedal, že obe strany sa dohodli na „zvýšení regulačnej spolupráce a odstránení bariér pri vstupe na trh, ktorý brzdil rozvoj najdôležitejších leteckých trhov sveta“. Letecké trhy EÚ a Spojených štátov predstavujú takmer 60 percent celosvetového podielu.

Prvý stupeň dohody Otvorené nebo z roku 2007 umožňoval voľný prístup na trhy pre letecké služby všetkých 27 členských krajín EÚ a Spojených štátov, ale nepodarilo sa mu vyriešiť kľúčové témy – tými sú reforma vlastníctva leteckých spoločností a pravidlá kontroly.

Vzhľadom na pozitívnu skúsenosť v rámci svojho vlastného vnútorného trhu sa EÚ dlho snažila presadiť tieto reformy aj inde a argumentovala, že by predstavovali „kľúčový krok k oslobodeniu leteckého priemyslu od zastaraných regulačných obmedzení v oblasti zahraničných investícií, ktoré mu zabraňujú sa správať ako každé iné odvetvie“.  

Súčasné americké zákony obmedzujú vlastníctvo tamojších aeroliniek na 25 percent.

Podľa návrhu novej dohody dovolí EÚ americkým investorom vlastniť majoritný podiel v ich leteckých spoločnostiach a poskytne im dodatočné právo vstúpiť na trh EÚ. Dohoda začne platiť vtedy, keď Spojené štáty zmenia svoju legislatívu a dovolia európskym investorom rovnaký krok- teda majoritné vlastníctvo amerických leteckých spoločností.

V číslach by vytvorením Európsko- americkej zóny otvoreného vzdušného priestoru vznikol trh v hodnote 12 miliárd eur a vytvorilo by sa približne 80 tisíc nových pracovných miest.

Regulačná spolupráca

Dohoda z roku 2007 vytvorila regulačný panel, ktorý sa má zaoberať všetkými záležitosťami, ktoré sa týkajú európsko- amerických leteckých služieb. Včerajšia dohoda sa tiež zameriava na posilnenie spolupráce v otázke zelených technológií, paliva a riadenia leteckej dopravy tak, aby sa dekarbonizovala medzinárodná letecká preprava.

Vyjednávači sa tiež dohodli, že zaistia kompatibilitu a súlad medzi jednotlivými nástrojmi ako napríklad leteckými emisiami či schémami obchodovania, aby sa zamedzilo duplikáciám.

Pozície

Generálny a výkonný riaditeľ Medzinárodnej asociácie leteckých prepravcov (IATA) Giovanni Bisignani vyjadril svoje sklamanie nad tým, že „ani v tomto kritickom čase sa nám nepodarilo významne pokročiť v otázke vlastníctva“.

„Dohoda nie je krokom späť, ale ani nás neposunula vpred. Dlhodobá finančná udržateľnosť odvetvia závisí na normálnych obchodných slobodách. Nalieham na obe vlády, aby mali toto na pamäti a snažili sa o naliehavý ďalší krok,“ povedal.

Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IACA) a jej členovia tiež vyhlásili, že sú „frustrovaní a sklamaní tým, že sa nepodarilo dosiahnuť pre letecké spoločnosti rovnovážnu dohodu“.

„Faktom ostáva, že Európska únia neuspela pri vyjednaní rovnakých práv v oblasti dopravy pre európskych a amerických prepravcov na vnútorných trhoch oboch hráčov.“

„Americké aerolinky majú plný prístup na vnútorný trh EÚ, zatiaľ čo európski prepravcovia stále nemôžu podnikať transatlantické linky… takže letecké spoločnosti majú stále zamietnutý prístup na americký vnútorný trh,“ uvádza sa v stanovisku IACA.