EÚ a Stredná Amerika podpísali Asociačnú dohodu

zdroj wikimedia commons

EÚ na stretnutí v piatok (29. júna) zastupoval eurokomisár pre obchod Karel De Gucht a Christian Leffler z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Šesť amerických štátov zastupovali ministri zahraničných vecí a ministri obchodu v prítomnosti šiestich prezidentov.

Asociačná dohoda by mala podľa Európskej komisie otvoriť pre obe strany ich trhy, vytvoriť stabilné podnikateľské a investičné prostredie a podporiť udržateľný rast. V roku 2011 dosiahol obchod medzi EÚ a Strednou Amerikou hodnotu  6,7 mld. eur.

Pre Strednú Ameriku je EÚ druhý najdôležitejší obchodný partner. Najväčším vývozcom do EÚ je Kostarika. Po nej nasleduje Honduras a Guatemala. Krajiny vyvážajú najmä kávu, banány, ananás, morské potraviny a mikročipy.

EÚ vyváža najviac do Kostariky, Guatemaly a Panamy a to predovšetkým farmaceutický tovar, ropu, automobily a strojové zariadenie.

Obe strany sa zaviazali, že budú tiež rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti hospodárskej súťaže, ciel, intelektuálneho vlastníctva alebo technických bariér obchodu.  

Asociačná dohoda vstúpi do platnosti, keď ju ratifikujú všetky strany. Opatrenia, ktoré sa týkajú zóny voľného obchodu vstúpia do platnosti na konci roka, alebo najneskôr začiatkom budúceho roka.

Pozície:

Eurokomisár pre obchod Karel De Gucht vyhlásil: „V súčasnej ekonomickej situácii je životne dôležité pre európske podniky, aby sa mohli spoľahnúť na stabilné a predvídateľné podnikateľské a investičné prostredie. Medziregionálna obchodná dohoda pomôže vytvoriť dôležité podnikateľské príležitosti pre obe strany. Európski exportéri ušetria okolo 90 mil. eur ročne na poplatkoch za clo a poskytovatelia služieb, napríklad v telekomunikáciach alebo v doprave získajú lepší prístup na trh. Rovnako tak by mala mať dohoda pozitívny dopad na celkovú hospodársku integráciu v strednej Amerike a prispieť tak k stabilite regiónu.“

Christian Leffler, ktorý pôsobí v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť na pozícii generálneho riaditeľa pre Ameriku povedal: „Asociačná dohoda vytvára nový milník nášho stáleho vzťahu. Ide o najsilnejšie inštitucionálne puto, ktorým sa môže Európa spojiť so svojimi partnermi. Tento ambiciózny nástroj zahŕňa tri piliere: politický dialóg, spoluprácu a obchod. V skutočnosti sa však tieto tri časti dohody vzájomne dopĺňajú a vytvárajú komplexný prístup.“