EÚ a USA rokujú o odstraňovaní obchodných bariér a biopalivách

Krátka správa

Nemecká kancelárka Angela Merkel a  americký prezident George Bush predstavili v apríli tohto roku novú iniciatívu, ktorej cieľom je  posilniť hospodárske vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi prostredníctvom založenia ”jednotného transatlantického trhu”. Transatlantická hospodárska rada bude po prvýkrát zasadať 9. novembra 2007 vo Washingtone.

Úlohou Rady je odstániť právne rozdiely  medzi EÚ a Spojenými štátmi v oblasti regulácie finančného trhu, patentov a práv duševného vlastníctva  ako aj harmonizovať štandardy v dôležitých priemyselných odvetiach.

Predpokladá sa, že odstránenie regulácií v daných oblastiach by mohlo prispieť k zvýšeniu HDP oboch strán o 3,5%. V čase, kedy rýchlo rastúca Čína a India získavajú stále dominantnejšie postavenie vo svetovom hospodárstve, sa potreba spolupráce medzi USA a EÚ stáva obzvlásť dôležitou.

Prvé stretnutie Transatlantickej hospodárskej rady  bude zamerané na:

  • definovanie spoločných technických štandardov pre bio-etanol a biodiesel – harmonizácia by mala umožniť otvorenie európskeho trhu pre jatrofu – rastlinu, ktorej semená sú bohaté na olej a podľa odborníkov je jednou z najvhodnejších plodín pre použitie ako biopalivo. Veľvyslanec USA pri EÚ, Boyden Gray, minulý týždeň kritizoval EÚ za uprednostňovanie  oleja z repky olejnej, ktorý sa vyrába v Nemecku. Európski producenti sa zase sťažujú na “neférové” dotácie americkej vlády, ktoré spôsobujú dumping amerického biodieslu na európskom trhu
  • dosiahnutie dohody v otázke zjednodušenia schvaľovacích procedúr týkajúcich sa tzv. «osirotených drog », ktoré sú nevyhnutné pri liečbe niektorých chorôb, a
  • vzájomné uznávanie účtovných štandardov  v oblasti obchodu

Podpredseda Komisie, Günter Verheugen, ktorý spolu s riaditeľom Americkej hspodárskej rady, Allanom Hubbardom bude Rade predsedať vyhlásil, že obchodné spory medzi EÚ a USA nebudú predmetom rozhovorov. Okrem Verheugena sa rokovaní na strane EÚ zúčastní portugalský minister hospodárstva a obchodu Manuel Pinho a ďalší štyria komisári – komisár pre vnútorný trh (Charlie McCreevy), obchod (Peter Mandelson), ochranu spotrebiteľa (Meglena Kuneva) a dane (Laszlo Kovács).