EÚ a Rusko – črtá sa dohoda o voľnom obchode?

 

Krátka správa

Komisia prijala odporúčania na začatie rokovaní o novej dohode s Ruskom, ktorá by nahradila súčasnú Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá inak vyprší 30. novembra 2007.

Podľa hovorcov Komisie, obchod a energetika reprezentujú významnú časť budúcej dohody, ktorá bude pokrývať aj všetky ďalšie aspekty vzťahu Rusko-EÚ, vrátane problémov spojených s demokraciou, ľudskými právami, migráciou a spoluprácou v oblasti vonkajšej bezpečnosti.

Aj keď požiadavka na zavedenie obchodného paktu nebola priamo požadovaná v mandáte, ktorý prijala Komisia, jej predseda Jose Manuel Barroso potvrdil zámer Komisie uzavrieť zmluvu o voľnom obchode, keďže Rusko obdržalo súhlas od WTO na vstup do organizácie.

Ruský vstup do WTO sa spomalil po nesúhlase EÚ s platením poplatkov za prelety, ktoré museli západné letecké spoločnosti platiť na ceste do Japonska a Číny vedúcej cez Sibír. EÚ trvá na tom, že podobné poplatky sú neopodstatnené.

Oznámenie o zámere uzavrieť dohodu s Ruskom o voľnom obchode nasledovalo po nedávnom rozhodnutí začať bilaterálne rokovania s 10 členmi ASEANu, rovnako ako s Ukrajinou, Južnou Kóreou a Indiou. Cieľom je viac bilaterálna obchodná politika v čase zadŕhavajúcich sa multilaterálnych rokovaní na platforme WTO.