EÚ a Rusko: spolu do vesmírneho výskumu

 

Krátka správa

Rusko, EÚ a Európska vesmírna agentúra podpísali 10. marca 2006 dohodu o spolupráci v oblasti vesmírneho výskumu. Dialóg na vysokej úrovni by mal urýchliť dokončenie a implementáciu dohody medzi GLONASS, ruským satelitným navigačným systémom, vytvoreným pôvodne na vojenské účely, a Galileo, jeho európskym ekvivalentom, v súčasnosti vo fáze vývoja. Obe strany spolupracujú aj na vývoji užívateľských aplikácií pre globálnu satelitnú navigačnú infraštruktúru (GNSS).

Posilnená spolupráca s Ruskom v oblasti vesmírneho výskumu „bude mať veľmi pozitívny dopad na rozvoj európskeho vesmírneho programu“, povedal viceprezident Komisie Verheugen. „Spolupráca, využívanie existujúcej synergie, zefektívni našu vesmírnu politiku.“

Spolupráca zahŕňa vytvorenie stálej pracovnej skupiny pre realizáciu „vesmírneho dialógu“ v otázkach ako pozorovanie zeme, satelitná komunikácia, či prístup do kozmického priestoru. Spolupráca má zahŕňať aj spoločné projekty medzi vesmírnymi programami ESA a ruskej federácie a 7. rámcovým výskumným programom EÚ.