EÚ bude kontrolovať rozpočty

Zdroj: Rada

Šéfovia rezortu financií členských štátov dali definitívnu zelenú vstupu Estónska do eurozóny a otvorili konanie za prekročenie deficitu voči Fínsku, Cypru, Dánsku a Bulharsku. Predmetom rokovaní boli aj záťažové testy bánk. „Najväčšou výzvou je pre nás obnovenie dôvery v európsku ekonomiku a preto musíme dosiahnuť výsledky na všetkých frontoch,“ vyhlásil Olli Rehn. Komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Ministri podľa jeho slov urobili prvý krok tým, že schválili tzv. európsky semester. Členské štáty budú musieť v prvom polroku každého roku predložiť svoje rozpočtové plány, ktoré bude skúmať Európska komisia, aj ostatné krajiny. Ešte nie je celkom jasné ako bude celý mechanizmus fungovať, keďže Briti trvajú na tom, že rozpočet najprv musí vidieť národný parlament. Cieľom však je odhaliť finančné problémy ešte v skorom štádiu. „Posúvame sa bližšie k veľmi zásadnému prehĺbeniu hospodárskeho riadenia v Európskej únii,“ vyhlásil Rehn.

EÚ varuje štyri štáty

Snahy o posilnenie hospodárskeho riadenia sa týkajú aj reformy a posilnenia Paktu stability a rastu, ktorý stanovuje trojpercentný strop pre deficit a šesťdesiatpercentný pre dlh. Len veľmi málo krajín sa však do týchto hraníc dokáže tento rok zmestiť. Procedúram nečelí len Luxembursko, Estónsko a Švédsko.

Estónsko sa stane sedemnástym členom eurozóny, ministri v rozhodli o konverznom kurze. „Od Estónska však požadujeme, aby pokračovalo vo svojich rozvážnych politikách,“ vyhlásil Rehn a zároveň dodal, že krajina musí byť v strehu a vedieť rýchlo reagovať na akékoľvek náznaky problému. Estónsko má stále problémy s prekonaním recesie, no predstavitelia miestnej národnej banky veria, že prijatie eura  získa dôveru investorov. Podľa analytikov však rast ostane len veľmi slabý.

Záťažové testy 

Ministri neboli jednotní v tom, aké údaje by sa mali zverejniť o desať dní pri vyhlasovaní výsledkov záťažových testov európskych bánk. Podobne ako v prípade USA, chcú identifikovať banky, ktoré potrebujú nový kapitál. Výsledky zverejnia 23. júla, pričom sa vzťahuje na 91 bánk EÚ, ktoré tvoria 65 % bankového sektora. Zoznam zahŕňa banky, ktoré operujú vo viac ako jednej krajine, no aj mnohé nemecké a španielske regionálne banky, považované za najslabšie.

Podľa francúzskej ministerky hospodárstva Christine Lagardovej konečné rozhodnutie padne počas telekonferencie ministrov plánovanej na 22. júla. „Diskusie budú prebiehať do poslednej minúty,“ vyhlásila ministerka.

Nové dohľadné orgány s obmedzenými právomocami

Ministri sa dohodli aj na tom, že tri nové orgány finančného dohľadu, ktoré navrhla Európska komisia, budú môcť zasiahnuť miesto národného supervízora len v prípade, že dôjde k porušeniu zákonov EÚ.  Je to veľké víťazstvo pre Veľkú Britániu, ktorá nechcela dovoliť, aby európsky regulátor mal vyššie právomoci ako národný.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a zamestnanecké penzijné poistenie (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mali fungovať už od januára 2011 a mali by dohliadať aj nad ratingovými agentúrami. Záležitosť bude ešte preberať Parlament na svojej septembrovej schôdzi.

Európsky orgán pre bankovníctvo by podľa ministrov mal sídliť v Londýne. Problémom však, že europoslanci navrhli, aby všetky tri orgány sídlili vo Frankfurte, v blízkosti Európskej centrálnej banky.

Ďalšie kroky:

  • 23. júl – zverejnenie záťažových testov.

(EurActiv/Reuters)