EÚ bude regulovať finančné deriváty

Zdroj: Flickr

Európska komisia dokončuje návrh pravidiel pre takzvané mimoburzová deriváty (OTC deriváty). Obchody s nimi majú hodnotu 615 biliónov dolárov, no netransparentnosť a vysoká koncentrácia rizika na tomto trhu alarmuje politikov už od vypuknutia finančnej krízy.

Obchodovanie s OTC derivátmi sa deje mimo burzy, na bilaterálnej báze, predovšetkým medzi bankami.

Finančný sektor u Komisie loboval, aby z regulácie vynechala sektor FX derivátov (menové obchody) v hodnote 49,2 bilióna eur s argumentom, že tieto obchody nie sú považované za jednu z príčin krízy.

„Nie je dôvod, aby sme apriórne vylúčili FX z akejkoľvek legislatívy určenej pre OTC deriváty“, povedal Patrick Pearson, šéf oddelenia, ktoré má v Komisii na starosti finančné služby.

„Myslíme si však, že zahrnutie FX pod legislatívu neznamená automaticky, že sa na nich bude vzťahovať povinnosť klíringu“, dodal na konferencii organizovanej Marketforce.

Ministri financií vyzvali cez víkend komisára Michela Barniera, aby sa poponáhľal s návrhom nových pravidiel pre deriváty. Už minulý rok prisľúbili členovia skupiny G20, že vytvoria transparentnejší a menej rizikový trh s derivátmi.

Navrhované opatrenia EÚ by priniesli povinný centrálny klíring všetkých štandardizovaných derivátových kontraktov – podľa slov P. Pearsona sa to však nemusí vzťahovať na menové deriváty.

Podobné pravidlá plánujú Spojené štáty, v legislatívnom procese pokročili ďalej, než Únia. Podľa Pearsona je dôležitý spoločný prístup, nie však za každú cenu. „Konvergencia nemusí znamenať identickosť“, povedal a naznačil, že neexistuje vôľa kopírovať americký zákaz swapových obchodov pre niektoré banky.

Zásadné reformy

Pearson sľuboval, že pôjde o najzásadnejšiu reformu legislatívy „pokiaľ siaha pamäť“, aby sa predišlo podceňovaniu rizík. „To čo vytvoríme musí byť z právneho hľadiska bombuvzdorné.“

Únia sa však nebude snažiť nanútiť rovnaké pravidlá pre všetky obchody, pretože to by mohlo oslabiť finančnú stabilitu.

Pravidlá majú zabezpečiť, aby boli klíringové centrá všetkých cenných papierov dostatočne robustné – bude im určená minimálna povinná miera kapitálu, informoval Pearson.

Letecké spoločnosti, výrobcovia automobilov a iní účastníci derivátových obchodov z nefinančných sektorov lobovali, aby boli vylúčení z povinnosti centrálneho klíringu, pretože im to údajne selektívne zvýši náklady.

Pearson však ich výpočty spochybnil, pretože kontrakty, ktoré neprejdú centrálnym klíringom, budú musieť splniť požiadavku kapitálovej dostatočnosti, a tieto náklady banky v konečnom dôsledku presunú na spoločnosti.

V každom prípade sa však na „systematicky“ dôležité transakcie firiem vzťahuje povinnosť klíringu, dodal.

Podporiť konkurenciu v klíringu

Komisia sa snažila zaviesť konkurenciu do systému klíringu cenných papierov tým, že podporovala interoperabilitu či prepojenia medzi klíringovými domami. Zatiaľ však s malými úspechmi.

Kríza veci spomalila a ukázala riziko „šírenia nákazy“ v prípade, že by jeden z klíringových domov skrachoval.

Pearson pre agentúru Reuters povedal, že neexistuje vôľa po interoperabilite v klíringu derivátov, no pre prepojenia medzi klíringovými domami pre cenné papiere, a možno aj dlhopisy, bude zavedené prísne riadenie rizík a kapitálové požiadavky.

Spojené štáty chcú, aby sa čo najväčšia časť derivátových obchodov presunula na burzy. Podľa Pearsona sa touto otázkou bude zaoberať tohtoročné samostatné prehodnotenie pravidiel MiFID pre akciové obchody.

EurActiv podľa Reuters

Ďalšie kroky

  • jún/júl: Komisia predloží návrh legislatívy pre deriváty
  • október: Komisia zverejní návrh legislatívy, ktorá má obmedziť swapy úverového zlyhania (CDS)