EÚ chce obmedziť špekulácie s potravinami

foto: pšenica, zdroj: flickr, autor: ntr23

„Pozorne skúmame pravidlá prijaté v Spojených štátoch (pre trh s nerastnými surovinami), predovšetkým tie, ktoré sa týkajú pozičných limitov, alebo právomocí daných regulátorom, vrátane mandátu (vystupovať) proti špekuláciám. Ak to bude možné, sme tiež pripravení byť pioniermi“, povedal komisár pre vnútorný trh a finančné služby Michel Barnier na dvojdňovej konferencii o finančných službách v Bruseli (20.-21.septembra 2010).

Podčiarkol plánovanú reformu normy známej ako Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID) a predpokladanú revíziu smernice o zneužívaní trhu. Sú príležitosťou na „ambicióznu zmenu na trhu s nerastnými surovinami“.

Prvý legislatívny návrh je očakávaný na jar 2011.

Barnierove slová zopakoval aj jeho kolega, komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloş. Prvý krát otvorene podporil tvrdý postup proti špekuláciám na komoditných trhoch.

Cioloş sa pripojil ku kritikom špekulácií, ktorí ich považujú za hlavnú príčinu vysokej nestálosti cien v poslednom čase.

„Je zrejmé, že vývoj cien poľnohospodárskych komodít, rovnako hore ako aj dole, nebol nikdy taký náhly. Má to vplyv na farmárov, výrobcov potravín aj spotrebiteľov. Špekulácie by nemali ohroziť hospodárske aktivity, ktoré sú za normálnych okolností životaschopné“, povedal komisár Cioloş.

Americké úrady zaviedli limit na počet komoditných kontraktov, ktoré môžu držať finanční aktéri, ako banky či hedžové fondy. Nie je však jasné, ako ďaleko v tejto reforme zájde Európa.

Niektorí experti však americký krok kritizujú. Tvrdia, že neexistuje spôsob ako odmerať nadmerné pozície.

Podľa kritikov zapríčiňujú rozkolísanie cien potravín iné faktory, nie špekulácie. Tie sú totiž pre finančných aktérov spôsobom, ako predísť potenciálnym rizikám, takže vlastne podporujú ďalšie investovanie.

Príčinou problémov treba podľa nich hľadať v nepriaznivom počasí, ktoré obmedzilo produkciu hlavných exportérov pšenice, najmä Ruska a Ukrajiny, inflácii spôsobenej finančnými injekciami centrálnych bánk, a v politikách, ktoré uprednostňujú pestovanie biopalív pre potravinami.

Pozície

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloş povedal: „Chápem nervozitu operátorov. Dvaja vrcholní svetoví hráči (Rusko a Ukrajina) sa stiahli z trhu. No hlbšia analýza situácie ukazuje neprimeraný charakter vývoja cien, pozorovateľný v posledných týždňoch.“

Komisár EÚ pre vnútorný trh Michel Barnier povedal: „Revízia MiFID je kľúčovou príležitosťou pre ambicióznu zmenu na trhoch s komoditami. Nemôžeme zlepšiť  fungovanie týchto trhov bez intervencie do ich fyzických aspektov. Nástrojov finančných trhov, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu pri stanovovaní cien.“

Jorge Montepeque, globálny edičný riaditeľ pre hodnotenie trhov a cien v Platts, poskytovateľovi informácií o komoditných cenách, podčiarkol, že „kvantitatívne uvoľnenie je jedným z dôvodov, prečo máme teraz vyššie ceny. Na peňažný trh prišlo mnoho peňazí a v dôsledku toho rastú ceny.“

„Mnoho vlád objednáva produkciu etanolu. To znamená vziať pôdu spod pestovania potravín na biopalivá. Politika podporujúca biopalivá je priamo ničivá pre potraviny. Nemožno sa čudovať, že ceny potravín dnes rastú.“

Jonathan Whitehead, výkonný riaditeľ Barclays Capital, zas zdôraznil, že „fyzický dopyt a fyzická ponuka sú kľúčovými prvkami vysvetľujúcimi, prečo dnes ceny rastú.  Nemali by sme hľadať pohodlných obetných baránkov. Miera špekulácií s komoditami, o ktorej sa hovorí, je veľmi nadsadená. A nenašiel sa žiaden dôkaz, že špekulácie zdvihli ceny… Dôvodom je výrazné zvýšenie životného štandardu v Číne“.

Myriam Vander Stichele z výskumného centra pre vplyv politiky nadnárodných spoločností Somo, má však opačný názor. „Skutočne potrebujeme prísne pozičné limity a prísnu reguláciu. Fyzický aj papierový trh sú dnes otvorené zneužívaniu. Existujú obrovské problémy s konfliktom záujmov. Regulácia je veľkým zlepšením transparentnosti.“

„Vidíme, že keď komisár Barnier hovorí o obmedzovaní špekulácií na komoditnom trhu, má silnú verejnú podporu, teraz je však ten čas, keď treba predložiť detaily skutočnej regulácie.“

Ďalšie kroky

  • Jar 2011: očakávané návrhy na revíziu MiFID a Smernicu o zneužívaní trhu