EÚ chce preskúmať vplyv športu na ekonomiku

UEFA

Športový sektor môže pomôcť pri riešení štrukturálnych slabostí európskej ekonomiky, pri odpovedaní na výzvy, ktorým čelí a tiež pri napĺňaní cieľov viacročnej hospodárskej stratégie Európa 2020. Tvrdí to Európska komisia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na vypracovanie štúdie o prispievaní športu k hospodárskemu rastu a zamestnanosti v EÚ.

Exekutíva okrem toho zdôrazňuje silnú synergiu medzi športom a inými ekonomickými oblasťami. Prepojením s produkciou, maloobchodom, infraštruktúrou, turizmom, vzdelávaním, médiami a stávkovaním priamo alebo nepriamo prispieva k hospodárskym výsledkom.

Ak by sa podľa Komisie vedelo viac o národných špecifikách a vzájomnej závislosti medzi jednotlivými sektormi, šport by sa mohol využívať ako nástroj pre regionálny rozvoj a tvorbu pracovných miest.

Nedostatok údajov

Aj keď existujú výskumy, prieskumy a štúdie zamerané na meranie ekonomického významu športu, Komisia upozorňuje, že chýba metodologický rámec, komplexné a porovnateľné údaje zo všetkých členských štátov o hospodárskej role sektora, ktoré by boli užitočné pri tvorbe cielených politík. Štúdia by mala tieto nedostatky odstrániť.

Konečné výsledky by mali byť dostupné v lete v roku 2012. Dokument bude obsahovať údaje o každom členskom štáte a tiež osobitnú analýzu podobností a rozdielov.