EÚ chce riešiť vysoké ceny potravín vo svete

Zdroj: Flickr: http://www.flickr.com/photos/bernatcg/843507962/

Pozadie:

Svetové ceny potravín najvýraznejšie prispievajú k celkovému rastu inflácie v EÚ, ktorá v apríli dosiahla medziročnú hodnotu 3,6%. Potraviny rástli tempom 6%, uviedol Eurostat. Komisia navrhla súbor riešení.

Otázky:

Svetové ceny potravín ohrozujú sociálnu stabilitu najchudobnejších krajín a zrýchľujú infláciu na celom svete, vrátane EÚ. Na Slovensku by mali potraviny tento rok zdražieť zhruba o 10%, pričom „výraznejšie zdražejú základné potraviny,“ tvrdí expert na poľnohospodárstvo Jaromír Matoušek v rozhovore pre tvojepeniaze.sk.

Nedostatok potravín, najmä ryže sa už prejavuje vo viacerých krajinách, niekde dokonca aj nepokojmi – Haiti, Egypt. V Kambodži hrozí prerušenie potravinového programu OSN, v rámci ktorého dostávajú deti v škole raňajky. Pre mnohých žiakov je to základná motivácia školskej dochádzky. Ak sa stratí, rodičia ich namiesto do školy pošlú pracovať.

Komisia vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na spoločnom postoji a začali jednotne konať. Brusel už prijal oznámenie, kde navrhuje možné opatrenia:

 • kontrola stavu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zabezpečenie zdravej konkurencie na jednotnom trhu
 • zlepšenie zásobovania poľnohospodárskymi produktami
 • zvýšenie potravinovej bezpečnosti
 • podporenie vývoja udržateľných biopalív
 • lepšie koordinovaná medzinárodná reakcia na potravinovú krízu vo svete, najmä v rámci OSN a G8
 • prednostný prístup produkcie najchudobnejších krajín sveta na trhu EÚ
 • rozvojová pomoc zameraná na revitalizáciu poľnohospodárstva rozvojových krajín

Návrhy prerokuje Rada na júnovom zasadnutí. Komisia v oznámení analyzuje príčiny zvýšených cien potravín:

 • trvalé zvyšovanie dopytu po základných potravinách v rozvíjajúcich sa krajinách (Čína, India…)
 • nárast počtu obyvateľstva vo svete
 • rast cien energií, ktoré zvyšujú vstupné náklady potravinovej výroby (dusíkaté hnojivá zdraželi za posledných desať rokov o 350%)
 • slabá úroda, historicky nízka úroveň zásob
 • oslabenie amerického dolára

Komisia konštatuje, že vplyv svetových cien potravín na maloobchodné ceny v EÚ ešte stále nie je taký výrazný, ako by mohol byť. Tlmí ho silné euro a aj nízky podiel potravín na celkových výdavkoch domácností. Vážnejšie následky možno pozorovať najmä v sociálne slabších rodinách.

Maximálne ceny potravín na svetových trhoch už dosiahli vrchol a začali klesať. Komisia predpokladá, že situácia sa postupne stabilizuje, ale návrat k niekdajším nízkym cenám už neočakáva.

K inflácii prispieva aj výroba biopalív z poľnohospodárskych plodín. Komisia sa tak dostáva do rozporu so svojím plánom zabezpečiť aspoň 10 percentný podiel biopalív v energetike. Dnes tvrdí, že „naším cieľom nikdy nebolo dosiahnuť 10% podiel biopalív za každú cenu.“ Zdôrazňuje, že výroba biopalív nesmie mať škodlivé vedľajšie účinky a musí byť environmentálne udržateľná.

Pozície:

Dominique Strauss-Kahn, generálny riaditeľ MMF: „Ak budú ceny potravín pokračovať tak, ako teraz, dôsledky budú hrozné. Státisíce ľudí budú hladovať, čo povedie k rozkladu ekonomického prostredia.“ Strauss-Kahn sa obáva, že rozvojové výsledky dosiahnuté za posledných desať rokov by mohli byť „úplne zničené“.

José Manuel Barroso, predseda EK: „Európska únia pohotovo zareagovala na náhle zvýšenie cien potravín. Stojíme zoči-voči problému, ktorý má mnohoraké príčiny a mnohoraké dôsledky. Nato, aby sme sa s nimi mohli vysporiadať, musíme podniknúť príslušné kroky naraz vo viacerých oblastiach. Možné reakcie v rámci politiky EÚ, ktoré dnes predkladáme, sú doplnením opatrení, ktoré sme už medzičasom prijali. Komisia vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na jednotnej európskej reakcii na tento celosvetový problém. Reakciu EÚ budeme koordinovať s našimi medzinárodnými partnermi v rámci OSN a krajín G8.“