EÚ chce úniovú DPH na financovanie svojho rozpočtu

Foto: waɪ.tiː / flickr

Zoznam možných zdrojov nie je definitívny a slúži len ako základ pre prvé diskusie o novom finančnom výhľade na obdobie 2014 – 2020.  „Komisia verí, že súčasný mix zdrojov nie je primeraný,“ uvádza Komisia, pričom zdôrazňuje, že takmer 90 % rozpočtu priamo financujú členské štáty.

„Nielenže je to proti duchu zmlúv, ale je  to aj zdrojom horkých diskusií o čistých prispievateľoch a komplexných konceptoch rabatov, ktoré si zaistila nielen Veľká Británia, ale aj Švédsko, Holandsko, Rakúsko a Nemecko,“ poukázala exekutíva.

Táto situácia má podľa Komisie tendenciu podporovať inštrumenty, ktoré nemajú väčšiu pridanú hodnotu pre EÚ. Brusel teda navrhuje zvýšiť vlastné zdroje v rámci dlhodobej finančnej perspektívy 2014 – 2020. Inými slovami, chce získať zdroje financovania, ktoré bude môcť zbierať priamo a nebude závisieť od finančnej podpory členských štátov.

Je pravdou, že globálna hospodárska kríza vyvíja tlak na národné rozpočty, a takmer každá členská krajina musí šetriť. Preto apelujú na Brusel, aby znížil svoje výdavky.

Britský minister pre podnikanie Vince Cable nedávno varoval pred nepokojmi v radoch Európanov, ktorí čelia úsporným opatreniam svojich vlád, kým rozpočet Únie ostáva nezmenený. „V čase, keď národné vlády musia robiť hlboké škrty, ľudia nedokážu pochopiť, prečo Komisia a Parlament chcú chrániť rozpočet EÚ,“ upozornil.

Jediný vlastný zdroj EÚ pochádza z dovozného cla, a ten sa postupne znižuje vplyvom znižovania taríf.

Smerom k úniovej DPH

Prekvapivým návrhom je zváženie zavedenia európskej dane z pridanej hodnoty. V súčasnosti členské štáty do rozpočtu EÚ odvádzajú časť svojich príjmov z DPH. Dokopy však ide o 14 miliárd eur ročne a znižuje to príjmy krajín.

Komisia navrhuje nahradiť súčasný systém s priamou úniovou DPH. Znížila by sa tak záťaž na členské štáty, no na druhej strane by sa mohla zvýšiť záťaž na občanov. Komisia v doložke vysvetlila, že ak by bola naprieč EÚ zavedená DPH na úrovni 1 % v kombinácii s elimináciou existujúcich zdrojov založených na DPH, EÚ by tak mohla získať 41 miliárd eur ročne. Tieto údaje sú výsledkom štúdie z roku 2004.

Ďalšie možnosti

„Komisia dáva do popredia možnosť redukovať príspevky členských štátov zrušením vlastných zdrojov založených na DPH a nahradním ich progresívnym zavedením jedného alebo viacerých nových zdrojov,“ píše Komisia.

Zoznam alternatívnych vlastných zdrojov EÚ, ktoré navrhuje je podľa Komisie dlhý, no nie je vyčerpávajúci. Možným kandidátom by mohol byť aj podiel z dane z finančných transakcií alebo aktivít. Ako však začiatkom októbra upozornila samotná Európska komisia, transakčná daň však nemá zmysel pokiaľ by platila len v rámci EÚ. Druhá možnosť však rovnako vyvoláva kontroverzné reakcie.

Ich šance na zavedenie oslabuje aj to, že podľa interného dokumentu o prioritách, ktoré by EÚ mala presadzovať na nadchádzajúcom novembrovom summite skupiny G20, ekonomické a finančné záležitosti agende síce dominujú, no nikde nie je zmienka o finančných daniach.

Stále sú v hre aj výnosy z aukcií emisných povoleniek a daň z leteckej prepravy. Energetická daň či korporátna daň tiež figurujú na zozname, no odpor voči nim bude veľmi silný.

Pozície:

„Európa a svet sa menia,“ uviedol komisár pre rozpočet Janusz Lewandowski. „Musíme zaistiť, aby európsky rozpočet dokázal slúžiť 500 miliónom európskych občanov,“ dodal.

Joseph Daul, líder Európskej ľudovej strany (EPP), najväčšej skupiny v Európskom parlamente podporil návrh Komisie. „Naše štáty môžu dokonca ušetriť a znížiť svoj príspevok do rozpočtu Spoločenstva, pokiaľ akceptujú, že Európa mení finančný systém, ktorý je dnes už nemoderný, a benefituje zo svojich vlastných zdrojov.“

Ďalšie kroky:

  • Polovica roku 2011: Komisia navrhne viacročný finančný rámec a detaily alokácií z rozpočtu.
  • 2012 – 2013: Finalizovanie rozpočtu na 2014 – 2020.