EÚ chce viesť „vojnu“ proti globánemu otepľovaniu

EÚ má problém splniť záväzky Kjótskeho protokolu

Pozadie:

Komisia minulú stredu (10. januára) vyzvala členov EÚ, aby odsúhlasili 20%-né zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 v pokuse znížiť svoju závislosť na dovážaných palivách a spustili tak novú „priemyselnú revolúciu“ (pozri článok EurActivu, 11. január 2007).

Návrh Komisie bol však kritizovaný zo strany UNICE, európskeho združenia zamestnávateľov, ktoré vyhlásilo, že unilaterálne konanie by „mohlo ohroziť budúcnosť podnikania v EÚ“.

Otázky:

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas obhajoval ambiciózne plány Komisie na zníženie emisií plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie a snažil sa utlmiť obavy zo strany podnikateľských kruhov, že jednostranný krok Európy by mohol vážne poškodiť jej hospodárstvo.

„Naše návrhy nie sú ľahké,“ povedal Dimas skupine britských poslancov Európskeho parlamentu v Londýne 11. januára. Povedal však tiež, že sú „nevyhnutné“, ak má dôjsť k tomu, aby boli ekonomické škody, spôsobené globálnym otepľovaním, udržané „v zvládnuteľných hraniciach“, ako to ukázala koncom minulého roka zverejnená nezávislá správa Lorda Sterna vo Veľkej Británii.

„Poškodené ekonomiky, utečenci, politická nestabilita a straty na životoch sú typickými výsledkami vojny. Budú to však tiež výsledky nekontrolovanej zmeny podnebia,“ povedal Dimas.

„Je jasné, že boj proti zmene podnebia je omnoho viac, než len jednou bitkou. Je to svetová vojna, ktorá bude trvať mnoho rokov.“

„Je to ako vojna, pretože na zníženie emisií je potrebné niečo, čo sa veľmi podobá vojnovému hospodárstvu,“ dodal Dimas a povedal tiež, že pozitíva by prišli v podobe „zvýšenej energetickej bezpečnosti a verejného zdravia“.

Komisia, dodal, už pracuje na nových opatreniach. Medzi nimi sú aj nasledujúce:

  • Rozšírenie schémy EÚ pre obchodovanie s uhlíkom tak, aby „pokrývala viac sektorov a viac plynov“ a napojenie na podobné schémy inde vo svete, ako napr. dobrovoľná schéma v Japonsku a vytvárajúce sa schémy v niektorých štátoch USA.
  • Boj proti znečisťovaniu, produkovanému automobilmi, pričom EÚ čoskoro prehodnotí svoju stratégiu proti emisiám oxidu uhličitého z nových automobilov. „Je jasné, že budú potrebné ďalšie kroky, aby sme dosiahli náš cieľ na rok 2012 – priemerne 120g emisií na kilometer,“ povedal Dimas a dodal, že „Komisia navrhne legislatívu neskôr v priebehu tohto roka“.

Pozície:

Medzitým sa v Bruseli stretol predseda Komisie José Manuel Barroso so skupinou 15 podnikateľských lídrov a povedal im, že „je pre nich výhodné viesť a nebyť vedenými“ na ceste k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Väčšina z nich súhlasila. „Zmena podnebia je biznis a povedie k novým pracovným miestam,“ povedal Lars Goeran Joesfsson, vedúci predstaviteľ švédskej energetickej spoločnosti Vattenfall.

„Boj proti zmene podnebia…pre príležitosťou pre biznis,“ súhlasil Fulvo Conti z talianskej spoločnosti Enel a povedal, že talianske aj iné energetické skupiny už investujú miliardy do výskumu v oblasti energie a jej zefektívnenia.

„Konanie teraz prináša výhody: vyššiu produktivitu zo zvýšenej efektivity energie, nové trhy, nové pracovné miesta,“ povedal Barroso pri prezentovaní návrhov Komisie 10. januára a ukončil to slovami: „Spoločnosti z Európskej únie môžu prebrať vodcovstvo.“