EÚ-Čína: dohoda o čistom uhlí

 

Krátka správa:

Technológie čistého uhlia sa dostali do centra pozornosti na stretnutí EÚ-Čína v Šanghaji 20.-21. februára, kde sa po šiesty raz stretli politici a zástupcovia priemyslu na konferencii o energii.

Európska komisia na stretnutí podpíše s čínskou vládou memorandum o porozumení, ktorého cieľom je povzbudiť rozvoj technológie, ktorá používa zachytávanie a podzemné uskladňovanie oxidu uhličitého, emitovaného elektrárňami, ktoré spaľujú uhlie.

„Znížením environmentálneho dopadu uhlia ostane na istý čas životaschopnou súčasťou nášho energetického mixu,“ povedal komisár pre energiu Andris Piebalgs.

Podľa Komisie uhlie v súčasnosti predstavuje 70% energetickej spotreby Číny, pričom tento pomer pravdepodobne ostane v rovnakej výške, pretože Čína má málo zásob ropy a zemného plynu. Čína je druhým najväčším spotrebiteľom energie po USA.

Ďalšie otázky, ktorým sa konferencia venovala, boli:

  • bezpečnosť zásob energie
  • podpora obnoviteľnej energie
  • zvýšenie efektivity energie
  • posilnenie nukleárnej bezpečnosti
  • interakcia medzi energiou, výskumom a životným prostredím

Čína a EÚ podpísali minulý rok na závere bilaterálneho summitu v Pekingu partnerstvo, týkajúce sa boja proti zmene podnebia (EurActiv, 5. 9. 2005). Obaja partneri sa dohodli na výstavbe (do roku 2020) vzorovej elektrárne s takmer nulovými emisiami a tiež na spolupráci pri znižovaní nákladov kľúčových energetických technológií.