EÚ hľadá nové energetické zdroje

energetika, plynovod, zemný plyn

 

Pozadie

Rusko-ukrajinská plynová vojna zvýraznila závislosť EÚ na dovoze zemného plynu z Ruska, pričom niektoré európske krajiny trpeli 1. a 2. januára 2006 až 50-percentnými výpadkami dodávok zemného plynu. Jednou z najviac postihnutých krajín bolo aj Rakúsko.

EÚ-15 v roku 2001 doviezla 40% svojej spotreby zemného plynu z Ruska, toto množstvo by sa do roku 2030 malo zvýšiť až na 60% (Zelená kniha Komisie o bezpečnosti dodávok energií, 2001). Z Ruska pochádza 25% spotreby zemného plynu EÚ-25, pričom až 80% tohto množstva je prepravovaných cez Ukrajinu.

Otázky

EÚ by v dôsledku rusko-ukrajinskej plynovej vojny mala diverzifikovať dodávky zemného plynu mimo Ruska a hľadať nové transportné cesty. Počas diskusie v Európskom parlamente 17. januára to vyhlásil rakúsky minister hospodárstva Martin Bartenstein. Rakúsko, ktoré je súčasným držiteľom rotujúceho Predsedníctva EÚ, považuje otázku dodávok energií za jednu z priorít summitu lídrov EÚ 23. marca.

Bartenstein uviedol, že z dlhodobého hľadiska je na diverzifikáciu dodávok energií možné prijať tri druhy opatrení:

  • rýchle spustenie plynovodu Nabucco, ktorý Európe umožní prístup k rozsiahlym zásobám zemného plynu v Kaspickom regióne a na strednom východe. „Tieto projekty by mali byť rýchlo zrealizované,“ povedal minister europoslancom. Plynovod by mal byť dokončený v roku 2020 a povedie z Iránu do Rakúska cez Turecko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko.
  • päťnásobné zvýšenie používania skvapalneného zemného plynu (Liquified Natural Gas – LNG), ktorý je možné prepravovať lodnou dopravou do regiónov, kde nie je možné vybudovanie plynovodu. „V niektorých krajinách existujú projekty na vybudovanie nových terminálov alebo rozšírenie už existujúcich,“ vyhlásil Bartenstein. Naznačil, že tieto projekty by do roku 2010 mohli zvýšiť kapacity EÚ zo súčasných 60bn na 160bn metrov kubických ročne.
  • lepšia transparentnosť trhov s uhľovodíkom s cieľom dosiahnuť väčšiu stabilitu cien.

V krátkodobom horizonte by EÚ podľa Bartensteina mala zvážiť vytvorenie dostatočných zásob zemného plynu na dva mesiace bez dodávok.

Minister Bartenstein dodal, že Rakúsko sa bude usilovať o diverzifikáciu energetických dodávok do EÚ prostredníctvom zvýšeného využívania obnoviteľných zdrojov.“ Vyhlásil, že cieľom jeho krajiny je „do roku 2010 strojnásobiť používanie biomasy“ ako alternatívneho zdroja energií. Naznačil však, že používanie jadrovej energie „je v Rakúsku vylúčené“.

Pozície

Eurokomisár pre energetiku Andris Piebalgs vo svojom vystúpení na plenárnom zasadnutí Parlamentu uviedol, že na diverzifikáciu dodávok energií má EÚ k dispozícii niekoľko nástrojov. „Pripravujeme smernicu o energetickej efektívnosti, ktorá by sa mala prísne uplatňovať. To isté platí aj pre kombinované vykurovanie a výrobu elektrickej energie, a pre obnoviteľné energie: máme legislatívne nástroje a mali by sme ich uplatniť,“ povedal.

Podpredseda Parlamentu, poľský konzervatívny europoslanec Jacek Saryusz-Wolski (EĽS-ED) počas diskusie v Parlamente uviedol, že bezpečnosť dodávok energií v Európe „je otázka politického charakteru“, o ktorej by sa malo rokovať „v kontexte zahraničnej a bezpečnostnej politiky“.“ „Preto je absolútne nevyhnutné, aby EÚ rozšírila svoje spoločné politiky aj na oblasť energetiky a prijala kroky k vytvoreniu proaktívnej energetickej politiky“. „Všetky možné spôsoby zvýšenia energetickej sebestačnosti Európskej únie by mali byť využité,“ dodal.

Niektorí energetickí experti poukazujú na to, že zvýšenie používania LNG vyvolá otázku bezpečnosti kvôli vysokej horľavosti kvapalného plynu. Tvrdia, že veľké lode a špeciálne terminály na LNG v prístavoch by sa mohli stať vyhľadávaným cieľom teroristov.

Francúzska ministerka pre európske záležitosti Catherine Colonna vo svojom vyjadrení v denníku Le Figaro oznámila, že Francúzsko „v najbližších dňoch“ vydá memorandum o energetickej politike EÚ. Podľa ministerky je európska energetická politika „stále dôležitejšia, keďže zásoby fosílnych palív sa vyčerpávajú“, najmä vo svetle rastúcej závislosti Európy od zahraničných zásob, ktorú zdôraznila nedávny rusko-ukrajinský spor. „Urobme pre energetiku to, čo sme kedysi spravili pre uhlie a oceľ,“ napísala ministerka. Memorandum bude súčasťou energetickej diskusie EÚ na európskom summite v marci.

Nasledujúce kroky

  • 23. marec 2006: na zasadnutí Európskej rady sa bude rokovať o energetickej politike