EÚ hľadá nové zdroje ropy a plynu

Krátka správa

Komisia v Oznámení o novej energetickej politike (10. január 2007) tvrdí, že spustenie „rámcového africko-európskeho energetického partnerstva“ by malo byť jednou z priorít EÚ v medzinárodnej energetickej politike, spolu s energetickým partnerstvom s Ruskom.

Dôležitosť Afriky ako dodávateľa energie v posledných rokoch značne vzrástla, jej potenciál je však ešte väčší.
Správa Európskej komisie

„Dôležitosť Afriky ako dodávateľa energie v posledných rokoch značne vzrástla, jej potenciál je však ešte väčší“, tvrdí správa. Dodáva, že súčasťou dialógu by mali byť otázky bezpečnosti dodávok, udržateľné využívanie zdrojov, a rešpektovanie zásad dobrého riadenia.

Komisia navrhuje vytvorenie regionálneho energetického trhu, ktorý by bol súčasťou jej susedskej politiky voči Západnému Balkánu, ako aj voči krajinám ako Moldavsko, Turecko, Ukrajina či Nórsko. Žiada tiež posilnené energetické vzťahy so severoafrickými dodávateľmi a tranzitnými krajinami, ako Alžírsko, Egypt a Líbya.

Potrebu diverzifikácie zdrojov energie podčiarklo aj tohotýždňové rozhodnutie Ruska prerušiť dodávky ropy cez ropovod Družba. Pri podobnom incidente – keď v januári 2006 prerušilo Rusko dodávky plynu cez Ukrajinu – si EÚ uvedomila závislosť na energetickom gigantovi, ktorý zabezpečuje 25% dodávok ropy i zemného plynu.

Odvtedy sa EÚ snaží uzavrieť širokú dohodu o energetickej spolupráci s Ruskom, ktorá by obsahovala aj určité garancie dodávok. Obchodné a politické nezhody však spomaľujú rokovania. Nemecká kancelárka A. Merkel odcestuje do Moskvy 21. januára, s V. Putinom bude diskutovať o obnovení Dohody o spolupráci a partnerstve medzi EÚ a Ruskom. Dodávky energie a investície budú medzi prioritami.

Komisia tvrdí, že závislosť EÚ na dovoze energie sa môže do roku 2030 zvýšiť z 50% na 65%. Mimoriadne rizikové je to najmä pre štáty závislé od jedného dodávateľa – medzi ne patrí aj Slovensko.