EÚ hrozí deflácia pre prudké zníženie cien

Kvôli prudkým poklesom cien od júla, kedy inflácia v EÚ vrcholila na 4 %, v novembri dosiahla hodnotu 2,1 %. Na jednej strane je to najbližšia miera ku 2 %, ktoré sa dlhodobo snaží dosiahnuť Európska centrálna banka. Avšak na druhej strane znižovanie cien a zvyšujúca nezamestnanosť (7,7 % v októbri podľa údajov Eurostatu) vzbudzujú obavy, že klesanie bude ďalej pokračovať. Krajiny eurozóny sa možno budú musieť vysporiadať s defláciou, čo by znamenalo, že by sa zopakoval scenár z krízy v roku 1929 alebo japonskej krízy v 90-ych rokoch minulého storočia.

Lorenzo Bini Smaghi, člen vedenia ECB tvrdí, že deflácia sa prejavuje tým, že domácnosti v očakávaní ďalšieho znižovania cien stratia záujem o spotrebu a firmy znížia platy a spomalia investície. Mnohí experti sa domnievajú, že v Európe sa tieto príznaky už prejavujú.

Bini Smaghi taktiež upozornil pred zámenou dezinflácie a deflácie. „Myslím si, že deflácia sa používa ako všeobecný pojem na popis každého druhu negatívneho vývoja. Môže to byť nebezpečné, lebo to môže viesť k zlým politickým rozhodnutiam, tak ako zlá diagnóza môže viesť k oveľa agresívnejšej liečbe.“

Komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Joaquin Almunia počas svojej reči v parlamente 17. novembra vyjasnil, že Európa prechádzala periódu recesie s riskom deflácie.

Mnohí pozorovatelia tvrdia, že pod nátlakom klesajúcich cien a ekonomickej recesie môže ECB opäť znížiť svoju úrokovú mieru aj v decembri. Súčasný úrok 3,25 % by mohol poklesnúť rovnako ako v októbri o 50 percentuálnych bodov. Dosiahol by tak najnižšiu úroveň od roku 1999, kedy bol na úrovni 3 %.