EÚ je v EÚ populárna

Krátka správa:

Členstvo v EÚ považuje za dobrú vec viac ako polovica Európanov. Rovnaký počet si myslí, že ich krajina má z únie výhody. Je to najlepší výsledok za uplynulých 13 rokov. Vyplýva to posledného prieskumu Eurobarometra. Najviac nadšení sú Luxemburčania a najväčší euroskeptici zostávajú Briti a Cyperčania:

Členstvo v EÚ je dobrá vec (%)
EÚ27 58
1. Luxembursko 82
2. Holandsko 79
3. Belgicko 74
Slovensko
58
Veľká Británia 34

 Zaujímavé rozdiely vznikli pri otázke, či má krajina z európskeho členstva výhody. V európskom priemere zostalo číslo pozitívnych odpovedí nezmenené (58%). V prípade Slovenska však odpovedali kladne aj tí, ktorí si nemyslia, že je členstvo v EÚ dobrá vec (pomer 70/58). Podobne to bolo aj v Írsku, Poľsku a ďalších krajinách. Naopak Luxembursko vykázalo opačný pomer (70/82), keďže bohaté veľkovojvodstvo berie úniu hlavne ako politický projekt a nevníma výhody eurofondov ako Íri a nové členské štáty.

Krajina má z členstva výhody Členstvo v EÚ je dobrá vec
EÚ27 58 58
1. Írsko 87 74
2. Poľsko 83 71
3. Luxembursko 70 82
Slovensko 70 58
Veľká Británia 37 34
Cyprus 37 40

Menej optimizmu ľudia prejavili pri hodnotení stavu ekonomiky. Za dobrý alebo veľmi dobrý ho označila menej ako polovica Európanov (48%). Najviac sú spokojní Dáni, takmer na 100%, podobne Fíni a Holanďania. Slovenské výsledky kopírujú európsky priemer a najhoršie vidia svoju ekonomiku Maďari – len 9% ju označilo za dobrú.

Európania necítia veľkú nádej na zlepšenie. Menej ako tretina ľudí si myslí, že ich život, národná ekonomika a zamestnanosť sa v budúcom roku zlepšia.  Najhoršie vnímajú svoju situáciu Maďari.

Očakávané zlepšenie (%) Život Ekonomika Zamestnanosť
EÚ27 30 24 26
Slovensko 28 29 32
Maďarsko 15 13 9
Česko 22 18 26

Eurobarometer skúmal aj najväčšie problémy, ktoré by mali členské štáty riešiť. Na prvom mieste je nezamestnanosť, ale tendencia jej významu je klesajúca. Naopak, čoraz viac ľudí trápi hrozba inflácie a zdražovania:

  1. Nezamestnanosť (26%)
  2. Inflácia (26%)
  3. Kriminalita (24%)
  4. Zdravotníctvo (21%)
  5. Ekonomická situácia (17%)
  6. Imigranti (15%)
  7. Dôchodkový systém (14%)
  8. Terorizmus (10%)